Covid -19

Exempelbild.

Denna sida innehåller kort information i frågor gällande undervisningen under Covid 19-pandemin. Utförlig information ges till vårdnadshavare och elever på Stiernhööksgymnasiet via lärplattformen Unikum samt till Stiernhööksgymnasiets elever via Teams.

Beslut om undervisning på Stiernhööksgymnasiet från 7 december 2020

2020-12-07—2021-01-10 bedrivs fjärrundervisning för alla nationella program inom gymnasieskolan vid Stiernhööksgymnasiet. Beslutet gäller alla kurser inom programmen. Med fjärrundervisning menas undervisning i realtid där schemat följs och deltagare är uppkopplade via TEAMS. Beslutet gäller inte gymnasiesärskolan eller introduktionsprogrammen. Om undantag behöver göras gällande fjärrundervisningen (på grund av praktiska inslag som inte kan flyttas i tid) kan detta göras. I de fall detta är aktuellt kontaktar undervisande lärare berörda elever för praktisk information. Läs mer om och få tips vid fjärrundervisning här.

Fjärrundervisning är något vi genomför tillsammans med alla andra gymnasieskolor i Sverige för att stoppa smittspridningen. Fjärrundervisningen är förlängd till den 24 januari.

Skollunch för dig som är elev på Stiernhööksgymnasiet

Från och med den 11 januari har du som är elev på Stiernhööksgymnasiet följande valmöjligheter gällande skolmat:

Om du har undervisning på skolan

Om du har undervisning på skolan så äter du mat i matsalen. Din lärare har också möjlighet att beställa matlådor till hela klassen/undervisningsgruppen vid behov. Du kan vid behov få din mat i matlåda, kontakta då Nina (se nedan). Om du har undervisning på skolan förväntas du äta på skolan och då är du inte berättigad till någon matersättning.

Om du har fjärrundervisning

Följande alternativ gäller endast om du har fjärrundervisning:

1. Möjlighet att beställa matlåda

  • Beställ matlådan genom att ringa Nina Prosén på 0248-70423 eller chatta till henne på Teams dagen innan ni önskar mat. Glöm inte att även ange om du vill ha sallad eller inte.
  • När du beställer kan du beställa för en vecka i taget, men du hämtar varje dag. Glöm inte att avbeställa din matlåda de dagar du har undervisning på skolan.

2. Möjlighet till matersättning

  • Om du har fjärrundervisning och vill laga din mat själv kan du ansöka om matersättning på 30 kronor per dag.
  • Ansökan kommer du att kunna göra efter fjärrundervisningsperiodens slut på Teams. Skolan kommer att meddela eleverna på Teams och Unikum när ansökan för matersättningen öppnas.
  • I ansökan kommer du att behöva ange vilka dagar du ansöker om mat så det är bra om du redan nu håller koll på vilka dagar du äter på skolan respektive äter hemma.
  • Man kan inte både få både mat och ersättning för samma dag.

Vid frågor, maila: gymnasiet@rattvik.se

Skollunch för dig som inte går på Stiernhööksgymnasiet

För dig som är bosatt i Rättvik men går i skola i annan kommun eller i friskola gäller inte ovanstående. Kontakta din skola för att få veta mer om hur du kan göra.