Covid -19

Exempelbild.

Denna sida innehåller kort information i frågor gällande undervisningen under Covid 19-pandemin. Utförlig information ges till vårdnadshavare och elever på Stiernhööksgymnasiet via lärplattformen Unikum samt till Stiernhööksgymnasiets elever via Teams.

Beslut om undervisning på Stiernhööksgymnasiet från 7 december 2020

2020-12-07—2021-01-10 bedrivs fjärrundervisning för alla nationella program inom gymnasieskolan vid Stiernhööksgymnasiet. Beslutet gäller alla kurser inom programmen. Med fjärrundervisning menas undervisning i realtid där schemat följs och deltagare är uppkopplade via TEAMS. Beslutet gäller inte gymnasiesärskolan eller introduktionsprogrammen. Om undantag behöver göras gällande fjärrundervisningen (på grund av praktiska inslag som inte kan flyttas i tid) kan detta göras. I de fall detta är aktuellt kontaktar undervisande lärare berörda elever för praktisk information. Läs mer om och få tips vid fjärrundervisning här.

Fjärrundervisning är något vi genomför tillsammans med alla andra gymnasieskolor i Sverige för att stoppa smittspridningen. Vi hoppas vi ses igen i januari.

Skollunch

  • Skollunch finns att tillgå för Stiernhööksgymnasiets elever på introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan.
  • För Stiernhööksgymnasiets elever som tillfälligt kommer in till skolan för praktiskt moment måste särskild matbeställning göras av läraren.
  • Gymnasieelever folkbokförda i Rättvik (som har fjärrundervisning från sin skola) kan beställa lunchlåda via skolans kök på telefon 0248-70423.