Målet i sikte

Studentfirande

Exempelbild.

Studentdagen är en minnesvärd och högtidlig dag. En dag med förhoppningar och framtidstro för studenterna. Skolan arrangerar studentveckan tillsammans med elevernas representanter i studentkommittén. Tillsammans gör vi studentdagen till en dag att minnas hela livet!

Studentfirande i nytt format

Stiernhööksgymnasiet behåller många studenttraditioner men gör dem i år på ett nytt sätt. Mösspåtagning och utspring delas upp på skolans tre olika enheter. Så ser några av planerna ut i början på maj inför studentfirandet 2020.

Stiernhööksgymnasiet följer Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer för arrangemang i samband med studenten. Eleverna har fortsatt fjärrundervisning fram till sommaren. På studentdagen välkomnas studenterna till skolan på ett firande som logistiskt delas upp på skolans tre enheter för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Rättvik kommuns krisledningsnämnds beslut. Planeringen kan komma att ändras om nya rekommendationer ges från Folkhälsomyndigheten eller om nya beslut fattas i krisledningsnämnden.

Det handlar om att minimera risken för smittspridning.

Med Siljan som inramning

Redan innan pandemin slog till fanns förfrågan från studentkommittén att få göra ett klassiskt utspring på skolan istället för sedvanlig ceremonin vid kommunhuset. Skolledningen tyckte det var en bra idé inte minst utifrån att skolan har stora samlingsytor och att skolans läge med Siljan i bakgrunden utgör en vacker inramning till studentceremonin. Vid rådande omständigheter passar detta förslag bra och studentplaneringsgruppen som består av studentkommitté, elevrepresentanter, lärarrepresentanter och representanter från skolledningen, har planerat utifrån förslaget och förlagt studentfirandet på skolans område. Firandet delas upp på skolans tre enheter för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Studentfirande 12 juni

I stora drag ser planeringen för studentdagen ut som följer:

  • 09.30-12.30 Samling för studenterna i klassrum
    Under studentdagen kommer följande aktiviter ske under rullande schema. Mösspåtagning, fotografering och ceremonier i klassrum. Under klassrumsceremonierna får studenterna sina betyg och tid att säga hejdå till sina klasskamrater och lärare. I samband med detta delas även stipendierna ut. Skolan bjuder på något festligt att äta.
  • 12.30 En officiell ceremoni webbsänds.
  • 13.00 Studenterna springer ut från tre olika skolbyggnader. Speciellt inbjudna anhöriga bevittnar utspringen på plats. Både parkering och plats där anhöriga kommer ta emot sin student kommer att anges så att antalet personer begränsas i olika zoner och risk för trängsel minimeras. Även utspringet livestreamas för att släkt och vänner samt allmänhet som inte kan vara på plats ska kunna ta del av evenemanget digitalt.

Inbjudan

Nu fortsätter studentplaneringsgruppen med att planera detaljerna, göra riskbedömningar och säkerställa att alla moment kan genomföras. Därefter skickas inbjudningar och information ut till respektive elevs inbjudna anhöriga.

Elever i årskurs 1 och 2

Avslutning för elever i årskurs 1 och 2 kommer att hållas helt digitalt torsdagen den 11 juni.

Om du är sjuk eller har milda symptom

Tänk på att:

  • De som tillhör en riskgrupp eller är över 70 år helt bör avstå från deltagande.
  • För att minska risken för smittspridning ska elever, personal och anhöriga vara uppmärksamma på lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk och andra symtom som feber, hosta och svårigheter att andas. Vid sådana symtom ska man hålla sig hemma.
  • Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man träffar andra. Detta gäller givetvis även vid studentfirande.

Samlad information – läs mer

Inför studentexamen 2020 – rekommendationer på folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Studentfirandet blir småskaligt i år – nyhet på folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats