Din väg: Våra program » Introduktion

Introduktionsprogrammet


Foto: © Jeanett W Rousu


Studier och praktik
Introduktionsprogrammet vänder sig till dig som inte uppnått behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Syftet är att förbereda eller introducera till annan gymnasial utbildning alternativt till arbetsmarknaden. Du som går introduktionsprogrammet får ett gymnasieintyg på den genomförda utbildningen. På introduktionsprogrammet varvas studier med praktik, den görs på skolan eller ute på en arbetsplatser. Att få praktik på en arbetsplats är en fantastisk möjlighet som kan leda till framtida jobb.
 
Programinriktat individuellt val PRO

För att antas till detta krävs att du har godkänt i svenska men saknar betyg i engelska och/eller matematik. Du måste även ha godkänt i fyra andra ämnen. Målet är att du blir behörig och går över till det yrkesprogram du tillhör. Under första året hos oss bör du läsa in det/de ämne som saknas och helt integreras med den klass du går med. PRO-ämnet/ämnen är prioriterade under ditt första år hos oss.

Yrkesintroduktion YRK
Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får yrkesinriktad utbildning som underlättar för vidare etablering på arbetsmarknaden. Utbildningen kan också leda till studier på ett yrkesprogram. Stiernhööksgymnasiet erbjuder IMYRK inom LANTBRUK, DJUR och VERKSTAD. Här har vi arbetat fram studievägar som läses i olika block under 3 år.
Innehållet i blocken hämtas från de bakomliggande nationella programmen (NBL, NBD, FT). Efter avslutad utbildning får eleverna gymnasieintyg.
Undervisningen på YRK sker i mindre grupper och man läser i anpassad studiemiljö. Det finns studiecoacher kopplade till grupperna och de följer eleverna under dagarna i skolan. Skolans yrkes- och ämneslärare bedriver undervisningen i nära samarbete med speciallärare. Under utbildningstiden har du mycket yrkespraktik.
Du läser Sv/En/Ma mot grundskolebetyg eller mot gymnasiegemensamma kurser (ma1, sv1, en5) och ämnet Hälsa där fokus är en hälsosam framtid. Olika träningsformer presenteras i blandning med kunskaper om ergonomi, mat och sömn.
Stiernhööksgymnasiet erbjuder möjlighet att ha en särskild inriktning inom IMYRK kallad IMYRK-ID Individ och Delaktighet.
IMYRK-ID är ett särskilt anpassat stöd för dig med diagnostiserad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), till exempel ADHD, ADD eller inom Autismspektrum.
Du som får detta anpassade stöd bor på skolans internat, LSS-stöd finns, och har då tillgång till internathandledare både eftermiddag, kvällar och nätter, måndag till fredag.
Antagningsprocessen börjar med en intervju med dig och din/dina vårdnadshavare. Vi gör då en social och pedagogisk kartläggning. Ansökan görs sedan via gymnasieantagningen. Hemkommunen ska bevilja platsen på IMYRK-ID
 

Kontaktinformation

Har du frågor eller vill komma på studiebesök på Introduktionsprogrammet?
Kontakta oss! 

 

 

Rektor

Cecilia Blårand
0248-704 73

 

SYV

Maria Boberg-Andersson
0248-70455
 

 

Denna sida uppdaterades 2018-11-15 av Jeanett Walerholt Rousu