Kontakt

Stiernhööksgymnasiet är en kommunal gymnasieskola och ligger i Rättviks kommun.

Besöksadress

Stiernhööksgymnasiet
Masvägen 15
795 32 Rättvik

Fakturaadress

Rättviks kommun
Fakturaenheten
Box 231
795 23 Rättvik

Organisationsnummer: 212000-2171

Postadress

Rättviks kommun
Barn och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik

Telefon och e-post

Telefon
Vardagar 08.00-16.00
0248-70 000 växel

E-post
gymnasiet@rattvik.se

Vattenmätare.

Rektor
Carolina Svedjeland
0248-70 466
carolina.svedjeland@rattvik.se

Man som drar slang över gräsmatta.

Biträdande rektor
Cecilia Blårand
0248-70 473
cecilia.blarand@rattvik.se
EK, Gysär, IM, SA

Interiör i Rättviks avloppsreningsverk.

Biträdande rektor
Diana Laband
0248-70 511
diana.laband@rattvik.se
BA, BF, EE, FT, HA, NA, VO

Vattenmätare.

Biträdande rektor
Lotta Persson

0248-70 276
lotta.persson@rattvik.se
NB

Man som drar slang över gräsmatta.

Utvecklingschef
Jeanett Walerholt Rousu

0248-70 429
jeanett.rousu@rattvik.se

Interiör i Rättviks avloppsreningsverk.

Intendent
Stig Liljergren
0248-70 400
stig.liljergren@rattvik.se

Vattenmätare.

Internatchef
Samuel Mases
0248-70 382
samuel.mases@rattvik.se

Man som drar slang över gräsmatta.

Gårdschef
Anders Knapp
0248-70 417
anders.knapp@rattvik.se

Interiör i Rättviks avloppsreningsverk.

Djurhus: Jenny Östlund
0248-70 457
Ladugård: Marcus Norling

0248-70 502
Stall: Lena Erkers

0248-704 25

Vid nödläge
Under sommaren är skolans kor, får och hästar utplacerade i hagar runt om i Rättvik. Vid nödläge ring 0248-704 39

Man som drar slang över gräsmatta.

Studie- och yrkesvägledare

Madeleine Blixt

0248-70 278
madeleine.blixt@rattvik.se

BA, BF, EE, EK, FT, HA, IM, NA, SA, VO
KAA-vägledning

Interiör i Rättviks avloppsreningsverk.

Studie- och yrkesvägledare

Maria Boberg Andersson

0248-70 455
maria.bobergandersson@
rattvik.se


NB, NBNA, GYSÄR, IM
NIU och LIU

Man som drar slang över gräsmatta.

Kommunala aktivitetsansvaret

Lottie Knutsson

0248-70 515
lottie.knutsson@rattvik.se