Kontakt ledning och administration


Vy över Stiernhööksgymnasiet

Foto: © Jeanett W Rousu


Skolledning

Rektor
Carolina Svedjeland

0248-70 466

Biträdande Rektor NBH, NBL

Lotta Persson

0248-70 276

Lotta Persson

 

 

Biträdande Rektor
BA, EE, NBD, NBNA, NA

Diana Laband
0248-705 11

 

 

 

 

Biträdande
Rektor EK, IM, SA

Cecilia Blårand

0248-704 73

Cecilia Blårand

Planeringschef
Stig Liljergren

0248-704 00
 

Stig Liljergren

 

Administration

 

 

Kvalificerad handläggare
Veronica Holén

0248-70 465
 

Nationella prov
Betygsutskrifter
Frånvarorapportering
Busskort/Inackorderings-tillägg
Inloggning till
Fronter

APU-blanketter/avtal

                                         

Ulrica Erkers

Kvalificerad handläggare

Jeanett Rousu

0248-70 429

 

Tf planeringschef
Marknadsföring/Web
Information

 

Jeanett Rousu

Kvalificerad handläggare

Ann-Louise Rubin

0248-70 415

Schema/Skola 24
Personalärenden
Externa boknngar

Ann-Louise Rubin

 

Datasupport

Göran Erlandsson
0248-704 76


                                                                                                                                   

Göran Erlandsson

 

Vaktmästeri

Tobias Lindén
0248-704 50
                                         
Tobias Lindén
Fredrik Johansson
0248-70450

Kontaktinformation

Besöksadress:                                         

Stiernhööksgymnasiet
Masvägen 5
795 32 Rättvik

Postadress:

Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Fakturaadress:

Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Telefon:

0248-70 000

Telefax:

0248-70 355

E-post:

gymnasiet@rattvik.se

Org nr: 212000-2171

 

Denna sida uppdaterades 2018-08-18 av Jeanett Walerholt Rousu