Din hälsa är viktig!

Elevhälsa

Exempelbild.

Din hälsa är viktig! Därför finns en elevhälsa som arbetar för att utveckla positiva lärandemiljöer och lärandesituationer.

Vi jobbar för en bra utbildningsmiljö

Alla skolor ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsans roll ska därför främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar ditt lärande, din utveckling och hälsa.

Bred kompetens

Vid Stiernhööksgymnasiet finns en bred och kompetent elevhälsa. Yrkeskategorierna är bland annat av rektor, biträdande rektorer, specialpedagog, speciallärare, kurator, skolpsykolog, plugga klart coach, logoped, skolsköterska, skolläkare och studie- och yrkesvägledare. Uppdraget är att att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Detta skapas genom att försöka uppnå kända framgångsfaktorer som:

  1. Delaktighet och gemenskap
  2. Positiva möten
  3. Pedagogiskt stöd
  4. Vuxna som bryr sig
  5. Motiverande skolmiljö

Personer och kontaktuppgifter

Kerstin Eriksson, speciallärare
kerstin.eriksson@rattvik.se

Anders Grop, speciallärare
anders.grop@rattvik.se

Camilla Zetterqvist, speciallärare
camilla.zetterqvist@rattvik.se

Silke Steinberg, specialpedagog
silke.steinberg@rattvik.se

Mia Lehnberg, skolkurator
mia.lehnberg@rattvik.se

Stina Vikman, skolsköterska
stina.vikman@rattvik.se

Kerstin Marits, skolläkare
Kontakt via skolsköterska

Katrin Påhlman, skolpsykolog
katrin.pahlman@rattvik.se

Madeleine Blixt, studie- och yrkesvägledare
madeleine.blixt@rattvik.se

Maria Boberg Andersson, studie- och yrkesvägledare
maria.bobergandersson@rattvik.se