En skola med toppresultat!

Skolresultat

Exempelbild.

Stiernhööksgymnasiet ligger i topp i många skolmätningar och att arbeta för bra studieresultat, bra trivsel och god arbetmiljö, ser vi som självklart och viktigt.2015

2016

2017

2018

Andel elever med gymnasieexamen, Stiernhööksgymnasiet

98%

97%

100%

93%

Andel elever med gymnasieexamen, Riket

98%

90%

90%

90%

Genomsnittlig betygspoäng hos avgångselever, Stiernhööksgymnasiet

14,5

14,4

14,4

14,9

Genomsnittlig betygspoäng hos avgångselever, Riket

14,0

14,1

14,2

14,3

Lärare med pedagogisk högskoleexamen, Stiernhööksgymnasiet

89%

93%

93%

93%

Lärare med pedagogisk högskoleexamen, Riket

80%

79%

78%

79%

Not: Statistik hämtad från SCB (Statistiks centralbyrån). Jämförelse görs med Riket, alla huvudmän. Uppgifterna kompletteras kontinuerligt. Uppgifter för 2018 kommer våren 2019.