Djurskötare


Naturbruk - Jordbruk

Foto: © Jeanett W Rousu


”Fokus i husdjursutbildningen är att du ska lära dig ha förståelse för att husdjur ska utfodras, skötas och hållas så långt det är möjligt efter djurens behov. ”

 

Husdjur = Lantbrukets djur

Husdjur är alla djur som producerar mat åt oss. Exempel på sådana är mjölkkor, köttdjur, grisar, får, getter och höns.

Kort och gott kan man säga :
Fokus i husdjursutbildningen är att du ska lära dig ha förståelse för att husdjur ska utfodras, skötas och hållas så långt det är möjligt efter djurens behov.

 

Ko

 

Husdjur under de tre åren


Årskurs 1


I undervisningen varvas lektioner med praktisk träning ute i stallarna. Du får träna på att vara bland djuren på ett säkert sätt, göra rutinarbeten, rykta och klippa kor, flytta och väga/mäta djur mm.
Vi arbetar då med våra nötkreatur, grisar och får. Senare på hösten startar vi upp gropen med mjölkningsträning.

Vi tränar på att studera djur och lära oss om hur de vill bete sig.
Under lektionerna tar vi upp koåret, enkla saker kring foder- utfodring, mjölkning, djurskydd, beteende och klimat i stallar. Vi jobbar även med två djurslag nämligen grisar och får.

Rutinträningen fortsätter för att förbereda dig på den första praktikperioden ute på gård nämligen de två veckorna efter sportlovet. Du väljer i samråd med undervisande lärare gård med valfritt lantbruksdjur (se ovan). Att vara ute på praktik är en rolig och stimulerande period. Du kanske får kontakt med en jordbrukare som kan ge dig extrajobb under helger och lov.

 

Kulting
 

Årskurs 2


I årskurs 2 fortsätter utbildningen på nötkreatur. Lektionsundervisning varvas som vanligt med praktisk träning i stallarna. I stallarna får du bland annat lära dig om utfodring, mjölkning, seminering och kalvningar, grisningar och lamningar och hur djuren beter sig normalt för att kunna se när djur inte mår bra och är sjuka. Du får hantera och serva utgödslingarna, mjölkutrustningen och annan inomgårdsmekanisering.

Träningen i stallarna är alltmer inriktad på att du ska få upp tempot och bli mer självständigt. Du ska kunna planera, utföra och utvärdera en arbetsuppgift.

Även i åk 2 är du ute på en praktikgård i två veckor efter sportlovet. Då kan du också testa dig om du kan sköta djurbesättningen självständigt åtminstone en mindre besättning.
Under lektionerna arbetar vi med nötkreatur; utfodring/utfodringssätt, inredningar, brunst/seminering, kalvningar, kalvskötsel, kviguppfödning samt sjukdomar.


Kalv

Årskurs 3


Nu är du i slutspurten på din utbildning. Nu gäller det att fördjupa dina kunskaper i köttdjur, klövvård, juverhälsa, kalvskötsel, utfodring av mjölkkor och utfodringssjukdomar. Vi fortsätter att diskutera hur man ser hur djuren mår -djurögat. Idag finns bra metoder att lära sig det.
Lektioner varvas både med praktik ute i stallarna och en del studiebesök på gårdar och slakteri.

I kursen Lantbruksdjur- specialisering kan du fördjupa dig i något som du tycker är speciellt intressant ex- vara med en klövverkare, lära dig mjölka i karusell, lära dig jobba i en robotbesättning, följa med en avbytare mm.

För att du ska få Gymnasieexamen ska du genomföra ett Gymnasiearbete. Det ska vara ett kvitto på att du har tillräckliga kunskaper och färdigheter att arbeta som djurskötare.
Till sommaren är du färdigutbildad djurskötare på lantbruksdjur. När du tar anställning i en besättning behöver du lite inkörning då du lär dig rutiner och lite annat på gården.


I Ladugården en vinterdag

Kontaktinformation

Har du frågor eller vill komma på studiebesök på Lantbruk. Kontakta oss!  

Bitr. rektor

Lotta Persson
0248-702 76

 

Programledare

Lars Åkesson
0248-70 420

 

SYV
Maria Boberg-Andersson
0248-70455

 

Denna sida uppdaterades 2018-01-15 av Jeanett Walerholt Rousu