Traktorförare


Naturbruk - Jordbruk

Foto: © Jeanett W Rousu


Traktorn är en oslagbar uppfinning, dessutom en mycket viktig maskin i dagens moderna lantbruk!

Under hösten första terminen får eleverna mölighet att lära sig att köra skolans alla taktorer och ta traktorkörkort. Senare under våren blir det vårbruk. 

John Deere traktor

 

VÅR

Under vårbruket får du lära dig att köra olika redskapen som används under vårbruket.

 

 

Traktor med harv

Traktor med harv

 

Traktor med plog

Traktor med plog

Gödselspridare

Gödselspridning

 

HÖST

Efter ett uppskattat sommarlov kommer nya utmaningar.

Då får du köra bland annat rundbalspress och lära dig att köra tröska.
Du får plocka potatis och skörda.

Under hösten får du också köra på stallgödsel på de ställen som det ska vara höstsäd på samt  plöja.

 

Potatisplockning

Skördetröska

Skördetröska

 

VINTER

Under vinterhalvåret så är det bland annat underhåll och reparationer av
maskiner som gäller. Under vinterhalvåret har du också möjlighet att lära dig att hantera motorsåg samt röjsåg.

 

Foto från verkstaden: Lars Åkesson

Trädfällning

Trädfällning på skolan

Lastning av stockar

Kontaktinformation

Har du frågor eller vill komma på studiebesök på Lantbruk. Kontakta oss!  

Bitr. rektor

Lotta Persson
0248-702 76

 

Programledare

Lars Åkesson
0248-70 420

 

SYV
Maria Boberg-Andersson
0248-70455

 

Denna sida uppdaterades 2018-01-15 av Jeanett Walerholt Rousu