Publicerad 2019-02-13

NB+ En ny möjlighet för dig som läser Naturbruksprogrammet

Exempelbild.

Från och med hösten 2019 kommer Stiernhööksgymnasiet att erbjuda alla eleverna som börjar på Naturbruksprogrammet möjlighet till fördjupade studier med SLU-fokus.

Det innebär att alla elever som läser på Naturbruksprogrammet, oavsett inriktning, ges möjlighet till en specifik studieplan. Fördjupningen ger behörighet till vidarestudier till bland annat lantmästare, hippolog, djursjukvårdare och skogsmästare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Läs mer under Naturbruksprogrammet.