Publicerad 2019-05-09

Diplomerad gymnasieekonom

Exempelbild.

Stiernhööksgymnasiet har glädjen att meddela att skolan blivit certifierad att utbilda elever på ekonomiprogrammet till diplomerade gymnasieekonomer.

Att vara diplomerad gymnasieekonom innebär att vara antagningsbar till högskola/universitet samt anställningsbar direkt efter gymnasiet. Certifieringen innebär en kvalitetssäkring utav skolans ekonomiprogram och ställer följande krav på eleverna. För att kunna bli diplomerad måste eleven:


• minst ha betyget E i samtliga kurser
• läst minst 600 poäng ekonomikurser
• visat att hon/han har affärs-, digital-, språklig- och kommunikativ kompetens
• genomgått en utbildning som innehåller moment som utvecklar social kompetens
• läst till minst steg 2 i moderna språk
• läst minst till och med Matematik 3b
• genomfört ett gymnasiearbete med ekonomisk inriktning
• genomgått en utbildning med inslag av verklighetsbaserat lärande

Skolan har som uppgift att se till att elevernas utbildning motsvarar ovanstående krav. Detta innebär en utökad satsning på inslag av företagsekonomi i programmet, mer fokus på Ung Företagsamhet och större inslag av ämnesövergripande projekt.