Publicerad 2020-07-02

Skolstart årskurs 2 och 3

Exempelbild.

Stiernhööksgymnasiets personal vill hälsa alla tvåor och treor varmt välkomna tillbaka till skolan!

Skolstart årskurs två och tre

Tvåor och treor börjar den 19 augusti kl. 09.00 med att träffa era mentorer i klassrum på skolan. Ni hittar mer information på Teams. Om ni som elever eller vårdnadshavare i åk 2 och 3 har nya mobilnummer eller e-postadresser maila detta till gymnasiet@rattvik.se så att skolan har uppdaterade kontaktuppgifter.