Barn- och fritids-programmet

Barn- och fritidsprogrammet som gymnasial lärling

Mörksugga och barn åker skidor mot målet tillsammans

Är du intresserad av att jobba med människor, med ledarskap, pedagogik och hälsa? Då är Barn- och fritidsprogrammet något för dig!

Varva teori och praktik

På Stiernhööksgymnsiet finns Barn- och fritidsprogrammet som gymnasial lärlingsutbildning. Att vara gymnasial lärling innebär en unik möjlighet att lära sig ett yrke genom att varva praktik med studier i skolan. Halva tiden går du i skolan och läser de gymnasiegemensamma ämnena och vissa delar av yrkesämnena. Halva din studietid tillbringar du på din eller dina arbetsplatser. Det innebär att 2-3 dagar i veckan är du på din arbetsplats under din 3-åriga utbildning.

Många kontakter

Som gymnasial lärling får du erfarenhet och kontakter i arbetslivet vilket kan ge dig en bra start i karriären. Du har också ett stort ansvar. Du förväntas delta aktivt på arbetsplatsen och måste anpassa dig till de villkor och de tider som gäller där. Din lärare har nära kontakt med din handledare på arbetsplatsen. Skolan har ansvar för din utbildning och finns där och stöttar dig om det skulle dyka upp problem.

Ansvar och möjligheter

"Jag vet vad jag vill jobba med i framtiden och jag vill ha en gymnasietid där jag får göra mycket praktiskt arbete. Jag tycker om att ta ansvar och vill gärna vara på en arbetsplats."

Just så, som eleven ovan säger, är det på ett gymnasialt lärlingsprogram. Eleverna får ta mycket ansvar, både för sina studier och för att sköta sitt jobb på arbetsplatsen.Efter en gymnasial lärlingsutbildning är möjligheterna många. Du blir förberedd för att direkt jobba exempelvis som assistent inom förskola, skola, särskola, fritid och området hälsa. Du kan också välja att studera vidare till exempelvis förskollärare, lärare, fritidspedagog, personlig tränare, polis med mera på yrkeshögskola eller högskola.

På Stiernhööksgymnasiet finns två olika inriktningar på Barn- och fritidsprogrammet, "Fritid och hälsa" och "Pedagogiskt arbete".

Inriktning Fritid och hälsa

Inriktningen "Fritid och hälsa" är utbildningen för dig som är intresserad av hälsa, friskvård och ledarskap. Du vill arbeta med människors livskvalitet med fokus på det fysiska och psykiska välbefinnandet. Utbildningen ger dig goda kunskaper i ledarskap, kommunikation, samarbete, friskvård och hälsa, sociologi och psykologi. Du lär dig om människans utveckling och lärande utifrån individuella behov och förutsättningar.

Inriktning Fritid och Hälsa - poängplan

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma ämnen

600

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/SVA 1

100

Programgemensamma ämnen

700

Hälsopedagogik

100

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Naturkunskap 1a2

50

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 2/SVA 2

100

Inriktningsämnen

300

Fritids- och friskvårdsverksamheter

200

Fritids- och idrottskunskap

100

Programfördjupning

600

Aktivitetsledarskap

100

Kost och hälsa

100

Naturguidning 1

100

Specialpedagogik 1

100

Träningslära 1

100

Träningslära 2

100

Individuellt val


Schablonkurs för individuellt val

200Gymnasiearbete

100

Totalt

2500

Förädringar i poängplanen kan förekomma.

Inriktning Pedagogiskt arbete

Inriktningen "Pedagogiskt arbete" är utbildningen för dig som är intresserad av hur barn utvecklas och lär sig. Du vill arbeta med att väcka och utveckla barn och ungas upptäckarlust och nyfikenhet. Utbildningen ger dig goda kunskaper i ledarskap, kommunikation, samarbete, friskvård och hälsa, sociologi och psykologi. Du lär dig om människans utveckling och lärande utifrån individuella behov och förutsättningar.

Inriktning Pedagogiskt arbete - poängplan

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma ämnen

600

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/SVA 1

100

Programgemensamma ämnen

700

Hälsopedagogik

100

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Naturkunskap 1a2

50

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 2/SVA 2

100

Inriktningsämnen

300

Barns lärande och växande

100

Pedagogiskt arbete

200

Programfördjupning

600

Etnicitet och kulturmöten

100

Kost och hälsa

100

Skapande verksamhet

100

Specialpedagogik 1

100

Specialpedagogik 2

100

Pedagogiska teorier och praktiker

100

Individuellt val och gymnasiearbete

300

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2500

Förädringar i poängplanen kan förekomma.