Ekonomi-programmet

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är för dig som är intresserad av näringsliv, samhällsekonomi, företagande och juridik. Under din utbildning får du bland annat starta ett UF-företag. Efter examen har du med dig värdefulla kunskaper och behörighet till många högskoleutbildningar. Ekonomiprogrammet ger dig bland annat möjlighet till att arbeta som eller studera vidare till advokat, jurist, banktjänsteman, civilekonom, controller, egen företagare, inköpare, mäklare och revisor.

Ekonomi i en allt mer globaliserad värld

I dagens globala samhälle är de ekonomiska sambanden komplexa och i ständig förändring. Internationella sammanslutningar och avtal kan därför få stora konsekvenser. Du får lära dig om länders olika förutsättningar för handel ur ett historiskt-, moraliskt- och miljöperspektiv. Inriktningen ekonomi fokuserar på företagsekonomiska områden som redovisning, marknadsföring och kalkylering. I programkurserna får du jobba med frågor om:

  • hur världsekonomin påverkar Sverige
  • företagandets roll i samhällsutveckling
  • hållbar utveckling
  • entreprenörskap
  • marknadsföring
  • privatekonomi

Vetenskaplig grund

Centralt i utbildningen är att du utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt samt förmågan att omsätta teorier i praktisk handling. Att kunna söka, bearbeta och värdera information om ekonomiska frågeställningar från olika källor samt ta ställning i dessa är därför viktiga delar av programmet.

"Ekonomiprogrammet är väldigt utvecklande eftersom man alltid kan ha en bra dialog med lärarna! Det gör att man lätt kan sätta sig in i alla olika ämnen man läser. Vi på EK-programmet fick tillsammans med SA-programmet chansen att åka utomlands vilket var både roligt och lärorikt. Att lära sig mer om andra kulturer är något som Stiernhööksgymnasiet lägger mycket fokus på och det gör att man får en bredare syn på dagens samhälle. På ekonomiprogrammet lägger lärarna stor vikt på att man ska vara så förberdd som möjligt inför eventuella högskolestudier. Det är verkligen något jag själv har haft stor nytta av under mitt första år på högskola." /Gustaf

Poängplan för inriktning Ekonomi

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma ämnen

1250

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1/SVA 1

100

Svenska 2/SVA 2

100

Svenska 3/SVA 3

100

Programgemensamma ämnen

350

Företagsekonomi 1

100

Moderna språk

100

Privatjuridik

100

Psykologi 1

50

Inriktningsämnen

300

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3b

100

Programfördjupning

300

Företagsekonomi - specialisering

100

Ledarskap och organisation

100

Marknadsföring

100

Individuellt val och gymnasiearbete

300

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2500

Förändringar i poängplanen kan förekomma.

Läser du NIU ingår andra kurser i programfördjupningen än som anges ovan.

Vattenmätare.

Starta eget företag

Under din utbildning har du möjlighet att starta och driva ett eget företag.

Man som drar slang över gräsmatta.

Diplomerad gymnasieekonom

Att vara diplomerad gymnasieekonom innebär att vara antagningsbar till högskola/universitet samt anställningsbar direkt efter gymnasiet. Certifieringen innebär bland annat en kvalitetssäkring utav skolans ekonomiprogram.

Interiör i Rättviks avloppsreningsverk.

Nationell idrottsutbildning

Du kan kombinera dina studier på Ekonomiprogrammet med Nationell idrottsutbildning.
Välj mellan NIU Bandy
eller NIU Ridsport.