Gymnasieekonom

Exempelbild.

Stiernhööksgymnasiet är certifierad att utbilda elever på ekonomiprogrammet till diplomerade gymnasieekonomer.

Att vara diplomerad gymnasieekonom innebär att vara antagningsbar till högskola/universitet samt anställningsbar direkt efter gymnasiet. Certifieringen innebär en kvalitetssäkring utav skolans ekonomi-program och ställer vissa krav på eleverna. För att kunna bli diplomerad måste eleven:

• minst ha betyget E i samtliga kurser
• läst minst 600 poäng ekonomikurser
• visat att hon/han har affärs-, digital-, språklig- och kommunikativ kompetens
• genomgått en utbildning som innehåller moment som utvecklar social kompetens
• läst till minst steg 2 i moderna språk
• läst minst till och med Matematik 3b
• genomfört ett gymnasiearbete med ekonomisk inriktning
• genomgått en utbildning med inslag av verklighetsbaserat lärande


Skolan har som uppgift att se till att elevernas utbildning motsvarar ovanstående krav. Detta innebär en utökad satsning på inslag av företagsekonomi i programmet, mer fokus på Ung Företagsamhet och större inslag av ämnesövergripande projekt. Årligen kommer skolan att utvärderas av certifieringsorganet för att bibehålla en hög lägstanivå och säkerhetsställa en kvalitativ ekonomiutbildning.

Logo gymnasieekonom