El- och energi-programmet

El- och energiprogrammet

En utbildning med stora möjligheter till jobb i framtiden! El- och Energiprogrammet är ett yrkesprogram, en teknisk utbildning, där du i framtiden kan arbeta med underhåll, service och installation. Du lär dig grunderna inom elinstallation, elektroteknik, ellära, styrteknik och datorteknik.

En viktig utbildning för samhället

Det här programmet passar dig som är tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt. Du lär dig att arbeta med olika elinstallationer inom bostäder, kontor och industrianläggningar. Du lär dig även om dator- och kommunikationsteknik samt om IT-infrastruktur. Du får kunskaper i hur man dokumenterar och systematiskt går till väga med arbetsuppgifter inom ditt område. Du får även lära dig mer om att bemöta kunder, ge service och utföra arbete på både företag och i människors hem på ett professionellt sätt.

Efter utbildningen kan du arbeta som elektriker inom ovan nämnda områden eller med dator- och kommunikationssystem. Du läser ämnen som till exempel datorteknik, elektromekanik och mekatronik. Teorin inom ämnena integreras med det praktiska arbetet. Grundkurser inom el-, energi- och datorteknik läses gemensamt under första året. Detta ger en stabil bas inom ämnesområdet samt en god orientering inför valet av inriktning.

En riktig utbildning

Du lär dig genom att jobba med verklighetsnära projekt. Elprogrammet kännetecknas av verksamhetsbaserat arbete där eleven jobbar praktiskt med projekt inom inriktningen. Skolans möjligheter i form av att erbjuda "riktiga" projekt och jobb bidrar till att stimulera eleven i hens fortsatta utbildning.

Utbildningen innehåller 15 veckors praktik på en eller flera arbetsplatser där du får möjlighet att "känna på" yrket utanför skolbänken. Du får även chans att knyta viktiga kontakter med olika arbetsgivare.

Yrkesutgång: Elteknik

Inriktningen Elteknik ger dig kunskaper i att installera, underhålla och reparera olika elanläggningar, larm och datanät. Du får träna på att utföra olika typer av praktiska elinstallationer i bostäder, kontor och industrianläggningar. Du lär dig om inbrottslarm och brandlarm, hur man bygger ett lokalt datanät, hur man läser och skapar ritningar och scheman samt hur man felsöker.

Efter gymnasiet kan du börja jobba som elektrikerlärling för att sedan bli elektriker eller tekniker. Du blir behörig till yrkeshögskolan, men genom dina individuella val har du möjlighet att få högskolebehörighet direkt efter utbildningen. Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer inriktningen elteknik kan vara: installations- eller serviceelektriker, eltekniker, larmtekniker och industritekniker.

Poängplan för yrkesutgång Elteknik


Gymnasiegemensamma ämnen

600 p

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/SVA 1

100

Programgemensamma ämnen

400 p

Datorteknik 1a

100

Elektromekanik

100

Energiteknik 1

100

Mekatronik 1

100

Inriktningsämnen

500 p

Elinstallationer

200

Elkraftteknik

100

Kommuniktationsnät 1

100

Praktisk Ellära

100

Programfördjupning

700 p

Belysningsteknik

100

Ellära 1

100

Elmotorstyrning

100

Fastighetsautomation 1

100

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

100

Servicekunskap

100

Verktygs- och materialhantering

100

Individuellt val och Gymnasiearbete

300 p

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2500 p

Förädringar i poängplanen kan förekomma.

Yrkesutgång: Dator- och kommunikationsteknik

På den här inriktningen jobbar du i en miljö där balansen av teori och praktiskt arbete är en självklarhet. Datorkommunikation handlar om olika slags kommunikationer mellan datorer och dess kringutrustning, till exempel skrivare och scanner. Du får lära dig att utföra service och göra felsökningar. Under utbildningen jobbar vi i skarpt läge mot vår egna domänmed att bland annat hantera datorer, kringutrustning och användare. Du får också lära dig att installera hård- och mjukvara. För att arbeta med detta behöver du också kommunicera med de människor som ska använda den webbsida eller det nätverk du ansvarar för. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagd utbildning APL på företag inom data- och elektronikområdet. APL:en skapar en insikt i arbetslivet i allmänhet och datayrket i synnerhet.

Poängplan för yrkesutgång Dator- och kommunikationsteknik


Gymnasiegemensamma ämnen

600 p

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/SVA 1

100

Programgemensamma ämnen

400 p

Datorteknik 1a

100

Elektromekanik

100

Energiteknik 1

100

Mekatronik 1

100

Inriktningsämnen

400 p

Dator- och nätverksteknik

100

Elektronik och mikrodatorteknik

100

Kommunikationsnät 1

100

Nätverksteknik

100

Programfördjupning

800 p

Digtal kommunikationsteknik

100

Nätverksadministration

100

Nätverkssäkerhet

100

Nätverksteknologier

100

Programmering 1

100

Programmering 2

100

Servicekunskap

100

Webbutveckling 1

100

Individuellt val och Gymnasiearbete

300 p

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2500 p

Förädringar i poängplanen kan förekomma.

Vattenmätare.

Arbetsplatsförlagt lärande - APL

Både i undervisningen på skolan och på elevernas olika praktikarbetsplatser strävar lärarna efter att ge eleverna så verklighetstrogna uppgifter som möjligt.

Man som drar slang över gräsmatta.

Dina möjligheter efter utbildningen

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram och många elever går direkt ut i arbete efter gymnasiestudierna. Men visste du att man också kan läsa vidare på högskola?

Interiör i Rättviks avloppsreningsverk.

Nationell idrottsutbildning

Du kan kombinera dina studier på El- och energiprogrammet med Nationell idrottsutbildning.
Välj mellan NIU Bandy
eller NIU Ridsport.

Kontakt på El- och energiprogrammet

Stiernhööksgymnasiet
gymnasiet@rattvik.se
Tel. 0248-70000

Jan-Erik Jones

Patrik Malm