Fordon- och transportprogrammet

Fordon- och transportprogrammet som gymnasial lärling

Exempelbild.

Om du är intresserad av att jobba med fordon, speciellt personbilar, ger detta program dig en bra grund för att gå direkt ut i yrkeslivet.

Varva teori och praktik

Stiernhööksgymnasiet erbjuder Fordon- och transportprogrammet som gymnasial lärlingsutbildning. Att vara gymnasial lärling innebär en unik möjlighet att lära sig ett yrke genom att varva praktik med studier i skolan. Halva tiden går du i skolan och läser de gymnasiegemensamma ämnena och vissa delar av yrkesämnena. Halva din studietid tillbringar du på din eller dina arbetsplatser. Det innebär att 2-3 dagar i veckan är du på din arbetsplats under hela din 3-åriga utbildning.

Många kontakter

Som gymnasial lärling får du erfarenhet och kontakter i arbetslivet vilket kan ge dig en bra start i karriären. Du har också ett stort ansvar. Du förväntas delta aktivt på arbetsplatsen och måste anpassa dig till de villkor och de tider som gäller där. Din lärare har nära kontakt med din handledare på arbetsplatsen. Skolan har ansvar för din utbildning och finns där och stöttar dig om det skulle dyka upp problem.

Ett spännande yrke

Fordon- och transportprogrammet lägger en del fokus på att jobba med datorer och datorhantering eftersom det är något som blivit allt viktigare i branschen under senare år. Du lär dig även om transporthantering och de tekniska aspekterna hos olika fordon. Självständigt arbete är inget som är främmande för de som jobbar i branschen och därför får du utveckla din förmåga att själv lösa problem under utbildningen.

Jobba eller studera vidare

Efter en gymnasial lärlingsutbildning är möjligheterna många. Du blir förberedd för ett visst yrke, men kan också studera vidare på till exempel yrkeshögskolan eller högskolan. I dina teoretiska studier ingår kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet. Du får jobba i vår egna fullt utrustade verkstad och med datorer. Att vara serviceinriktad är en viktig del av arbetet och något som du får utveckla under utbildningen. Detta är ett brett program som gör det möjligt att hitta ett jobb efter studenten som är både roligt och varierat.

Inriktning Personbil

På personbilsinriktningen lär man sig om olika fordons funktion och konstruktion. För en mekaniker innebär det hur man diagnosticerar, reparerar och utför service på fordon. En personbilstekniker måste veta hur man felsöker, reparerar och utför service på lätta fordon, därför är det vad som står på schemat på Fordonsprogrammet. Under utbildningen får du lära dig om alla dessa aspekter av mekanikeryrket. Exempel på kurser som ingår i inriktningen är:

  • Personbilsteknik - Introduktion
  • Reparation av personbilar och lätta fordon

Inriktning Personbil - poängplan

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma ämnen

600 p

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/SVA 1

100

Programgemensamma ämnen

400 p

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

200

Fordonsteknik - introduktion

200

Inriktningsämnen

500 p

Personbilsteknik-introduktion

200

Reparation av personbilar och lätta transportfordon

300

Programfördjupning

700 p

Bromsar, karosseri och chassi

200

Motor och kraftöverföring

300

Komfort- och säkerhetssystem 1a

200

Individuellt val och Gymnasiearbete

300 p

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiearbete

100Totalt

2500 p

Förädringar i poängplanen kan förekomma.