Gymnasiesär

Gymnasiesärskola

Exempelbild.

Gymnasiesärskolan vid Stiernhööksgymnasiet ger alla elever möjlighet till utbildning i en miljö med naturen och djuren runt knuten.

Särgymnasiet har två utbildningsdelar. Dels finns det nationella programmet Skog, mark och djurar och dels finns de individuella programmen som helt utformas utifrån individens behov och förutsättningar.