Individuella program på gysär

Individuella program

Exempelbild.

Individuella programmen i gymnasiesärskolan är till för dig som behöver en utbildning som är anpassad utifrån dina förutsättningar. Programmet utformas helt och hållet utifrån dina behov.

Individuell anpassning

Det individuella programmet utformas så att det passar just dig. Genom utbildningen ska du få kunskaper som du kan använda för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Du ska få kunskaper som gör att du ska kunna vara med att bestämma hur du vill ha det i ditt vardagsliv och för att kunna vara en del av samhällslivet. Du kan också få göra praktik på en arbetsplats.

Att utvecklas som individ

På Individuella programmet får du träna på att utveckla ditt språk och hur du kan samtala med andra. Du får också lära dig matematik som du behöver i din vardag och du lär dig om naturen och samhället. Under utbildningen får du tänka och samtala kring frågor som rör ditt liv. Du får också möjlighet att bättre förstå och använda den engelska som du hör och ser runt omkring dig i bland annat musik, filmer, spel och tidningar. 

Du får lära dig att kunna visa andra vad du tänker och tycker med hjälp av estetiska uttryck. På det individuella programmet får du också kunskaper för att klara av att sköta ditt hem, din vardagsekonomi och din hälsa.Utbildningen tar mycket stor hänsyn till individens behov och förutsättningar vilket innebär att en del undervisning kan både ske i klass men även individuellt.

Innehåll

På det individuella programmet läser du olika ämnesområden och de är:

  1. Estetisk verksamhet
  2. Hem och konsumentkunskap
  3. Idrott och hälsa
  4. Individ och samhälle
  5. Natur och miljö
  6. Språk och kommunikation

För varje ämnesområde finns det ett syfte samt centralt innehåll som beskriver vad du ska lära dig och vad du ska få arbeta med för alla fyra åren i gymnasiesärskolan. På det individuella programmet kan man kombinera ämnen från nationella program och ämnesområden. Rektorn bestämmer vad man kan kombinera. Du får inga några betyg när du läser ämnesområden. Läraren bedömer dina kunskaper utifrån kravnivåerna som är uppdelade i grundläggande eller fördjupade kunskaper. Det görs under hela din studietid för att din kunskapsutveckling ska kunna följas under de fyra åren. När du lämnar gymnasiesärskolan efter fyra år får du ett gymnasiesärskolebevis som visar vilka kunskaper och erfarenheter du har med dig efter gymnasiesärskolan.

En individuell studieplan för varje elev

Alla elever på gymnasiesärskolan har en individuell studieplan. Den innehåller information om:

  • vilket program eleven går 
  • vilka ämnesområden som eleven ska läsa
  • om programmet är fullständigt, reducerat eller utökat
  • antalet timmar som respektive ämnesområde omfattar

Kravnivåer

Om du läser efter ämnesområdesplaner får du inte betyg. Läraren bedömmer istället om du har nått grundläggande eller fördjupade kunskaper.