Skog, mark och djur på gysär

Programmet för skog, mark och djur

Exempelbild.

Programmet för skog, mark och djur är ett yrkesprogram vid gymnasiesärskolan och riktar sig till dig som vill arbeta med skötsel av djur eller produktion inom naturbrukssektorn.

Om utbildningen

Programmet för skog, mark och djur är ett yrkesinriktat program. Du får kunskaper i att arbete med till exempel skötsel, service och produktion inom naturbrukssektorn. Utbildningen utvecklar dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter och arbetsmoment inom naturbruk på ett sätt som är etiskt och främjar hållbar utveckling. Arbetsmiljö och säkerhet har en central plats i utbildningen för att främja en god hälsa och förebygga arbetsskador. Elever på Skog, mark och djur har bland annat undervisning i maskinsimulatorer. Där övas motorik, trafiksäkerhet och alla moment som krävs i körning. Att få grunder i körning som senare kan hjälpa eleverna att ta körkort är värdefullt inte minst för den personliga utvecklingen. Läs mer om maskinsimulatorn.

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i programmet och bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt blir en del av yrkesgemenskapen på arbetsplatsen. Om du kommer från en annan kommun, försöker vi tillsammans med dig, hitta praktikplatser i din hemkommun.

Vi jobbar för att du ska

  • trivas
  • tycka att det är roligt att lära
  • se din egen kunskapsutveckling
  • känna att lärandet är meningsfullt
  • lämna skolan med glädje och gå vidare ett livslångt lärande

Programmet för skog, mark och djur - poängplan


Gymnasiegemensamma ämnen

900 p

Engelska 1

100

Estetisk verksamhet

100

Historia 1

50

Idrott och hälsa 1

200

Matematik 1

100

Naturkunskap 1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1

50

Svenska 1

200

Programgemensamma ämnen

400 p

Biologi - naturbruk

100

Naturbruksteknik

100

Naturbruk

200

Programfördjupning

900 p

Digital kompetens

100

Hästkunskap 1

100

Körning- basmaskiner 1

100

Körning- basmaskiner 2

100

Lantbruksdjur 1


Ridning och körning 1

100

Service och bemötande 1

100

Skötsel av utemiljöer 1

100

Trafikantkunskap

100

Individuellt val och Gymnasiesärskolearbete

300 p

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiesärskolearbete

100

Totalt

2500 p

Förädringar i poängplanen kan förekomma.