Handel- och administrations- programmet

Handel- och administrationsprogrammet som gymnasial lärling

Exempelbild.

Om du är intresserad och nyfiken på att jobba med service, handel och människor - speciellt kundbemötande, ger detta program dig en bra grund för att gå direkt ut i yrkeslivet.

Varva teori och praktik

Vid Stiernhööksgymnasiet erbjuds Handel- och administrationsprogrammet som gymnasial lärlingsutbildning. Att vara gymnasial lärling innebär en unik möjlighet att lära sig ett yrke genom att varva praktik med studier i skolan. Halva tiden går du i skolan och läser de gymnasiegemensamma ämnena och vissa delar av yrkesämnena. Halva din studietid tillbringar du på din eller dina arbetsplatser. Det innebär att 2-3 dagar i veckan är du på din arbetsplats under hela din 3-åriga utbildning.

Många kontakter

Som gymnasial lärling får du erfarenhet och kontakter i arbetslivet vilket kan ge dig en bra start i karriären. Du har också ett stort ansvar. Du förväntas delta aktivt på arbetsplatsen och måste anpassa dig till de villkor och de tider som gäller där. Din lärare har nära kontakt med din handledare på arbetsplatsen. Skolan har ansvar för din utbildning och finns där och stöttar dig om det skulle dyka upp problem.

Entreprenörskap

Handels- och administrationsprogrammet ger dig möjligheter att fördjupa dina kunskaper inom ämnen som entreprenörskap, handel, information och kommunikation. I kursen entreprenörskap får du lära dig serviceförmåga, kreativitet och du har möjlighet att starta upp ett eget företag - UF, Ung företagsamhet. Du får också god inblick i hur man leder olika projekt.

Möjligheter efter utbildningen

Efter en gymnasial lärlingsutbildning är möjligheterna många. Du blir förberedd för ett visst yrke, men kan också studera vidare på till exempel yrkeshögskolan eller högskolan. I dina teoretiska studier ingår kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet.

Inriktning Service

Service och kommunikation är centralt i utbildningen. Likaså att utveckla färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, service, marknadsföring, ekonomiuppföljning och företagande. Du har möjlighet att prova på att starta och driva företag, därför fokuserar utbildningen på att utveckla dina kunskaper om eget företagande och entreprenörskap. Efter examen från Handel- och administrationsprogrammet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta som till exempel säljare, inköpare och butiksledare.

Inriktning Service - poängplan

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma ämnen

600 p

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/SVA 1

100

Programgemensamma ämnen

400 p

Entreprenörskap

100

Servicekunskap

100

Branschkunskap inom handel och administration

100

Information och kommunikation 1

100

Inriktningsämnen

500 p

Personlig försäljning 1

100

Praktisk marknadsföring 1

100

Affärsutveckling och ledarskap

100

Inköp 1

100

Näthandel 1

100

Programfördjupning

700 p

Logistik 1

100

Handel specialisering

100

Mat och butik 1

100

Personlig försäljning 2

100

Praktisk marknadsföring 2

100

Utställningsdesign 1

100

Handel specialisering

100

Individuellt val och Gymnasiearbete

300 p

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiearbete

100Totalt

2500 p

Förädringar i poängplanen kan förekomma.