Naturbruks-programmet Lantbruk

Naturbruk Lantbruk

Att ha ett arbete inom lantbruket är något riktigt roligt att se fram emot! Det börjar hos oss på Stiernhööksgymnasiet.

En framtid med goda utsikter till jobb

I dagens lantbruk finns det något för alla intressen. Allt från arbete i ladugård och svinhus till traktorarbeten på fält som att harva, så, tröska, plöja samt reparera maskiner och redskap. Under hösten i årskurs 1 får du lära dig att köra skolans alla traktorer och ta traktorkörkort. Sedan följer utbildningen driftåret, då du arbetar i stallarna eller på åkrarna med uppgifter direkt kopplade till jordbruket. På vintern arbetar du, förutom med djurskötseln, också med underhåll och reparationer av maskiner. Eleverna som läser mot entreprenad lär sig hantera stora maskiner som grävmaskiner och lastmaskiner och kommer kunna arbeta inom anläggning och entreprenad. Våra elever utbildas brett inom naturbruket för att bli naturbruksentreprenörer och för att kunna försörja sig mångsidigt eller specialiserat i ett landsbygdsföretag.

Dina studier

Din skolbänk är traktorn, lastmaskinen eller ladugården! Utbildningen är mycket praktiskt arbete men självklart blandat med teoretiska ämnen. Dessutom har du möjlighet om du vill att läsa upp grundläggande högskole- behörighet under din studietid.

Arbetsplatsförlagt lärande

Eleverna har, under sin studietid, 15 veckors APL. I årskurs 1 bedrivs APL:n på skolan i ladugården och i höst/vårbruket. I årskurs två och tre kan eleverna ha sin APL på lantbruksföretag, och andra arbetsplatser runt om i landet. Det förekommer också att elever har APL utomlands.

Högskolebehörighet och NB+

Naturbruksprogrammet är en yrkesutbildning men om du vill har du möjlighet att läsa till grundläggande högskolebehörighet. Om läser yrkesutgången "Djurskötare och traktorförare" har du dessutom möjlighet att välja NB+ och kan studera kurser med ett SLU-fokus. Fördjupningen ger dig behörighet till vidare studier till bland annat lantmästare, hippolog, djursjukvårdare och skogsmästare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Ung företagsamhet

Många av eleverna som går naturbruksprogrammet kommer i framtiden att arbeta i små företag, familjeföretag eller driva ett eget företag. Därför tycker vi att det är viktigt att eleverna under sin studietid får kunskap i detta. Under årskurs 3 får eleverna starta upp, driva och slutligen avveckla ett eget företag inom kursen entreprenörskap.

Traktor på åker

Yrkesutgång: Djurskötare och traktorförare

Om du går yrkesutgången "Djurskötare och traktorförare" lär dig sköta lantbruket som traktorförare med odlings- och maskinkunskaper samt lantbruksdjurskötare med fokus på kor. Redan under årskurs ett får du ta traktorkörkort för att kunna vara med att arbeta i vårbruket. Djuren sköter vi året om och föder upp både mjölkdjur och köttdjur. Under vintern blir det mycket arbete i maskinhall och verkstad, där du lär dig grunderna i reparation.

Ladugården med mjölkkor

Yrkesutgång: Entreprenad

Att kunna köra och hantera hjullastare ger dig fantastiska möjligheter till jobb i framtiden! Entreprenadjobben ökar stadigt både i tätorter och på landsbygden. Tillsammans med de andra lantbrukseleverna läser du de gemensamma kurserna och du tillhör samma klass som de som sysslar med djurskötsel och odling. En del traditionellt jordbruk med djur och maskiner ingår förstås i din utbildning också. Det första du får börja med är att köra traktor och ta traktorkort. Under vintern blir det mycket arbete i maskinhall och verkstad, där du lär dig grunderna i reparation. Redan under första året får du bekanta dig med grävmaskin och hjullastare.

Skolan har många övningsobjekt och vi tycker det är viktigt att du tidigt får komma ut och göra riktiga grävjobb, så räkna med att du förutom att lära dig gräva kommer att göra nytta. Grunderna i din maskinutbildning lär du dig i skolans traktorsimulator.

Grävkursen är 200 p och förutom grävning ingår också en kurs Hjullastare, alltså lastmaskin. Precis som på andra gymnasieprogram har du möjlighet att sätta lite spets på din gymnasieutbildning genom att göra individuella val av olika kurser.

Grävmaskin

Yrkesutgång: Reparation tunga maskiner

Det här är yrkesutgången för dig som gillar att köra maskiner och samtidigt vill fördjupa dig i hur de fungerar och, varför det ibland inte fungerar. I jordbruket är det ofta korta perioder då vissa arbeten bara måste utföras, som tex skörd. Då kan det vara bra att ha lite extra förståelse för hur maskiner ska fungera. Du har större möjlighet att kanske lösa driftstoppet på egen hand och spara tid och pengar. Med yrkesutgångens fördjupningskurser inom serviceteknik är du även väl förberedd för arbete som maskinreparatör/servicetekniker på en maskinverkstad. Här får du fördelen att köra vissa maskiner under utbildningen vilket man brukar ha nytta av när man ska felsöka och laga. ”Om du vet hur det ska fungera, så vet du när något är fel”. Fördjupningskurserna i utgången är uppdelade på mekanik, hydraulik och elektronik, och är på 100p var. Nya maskiner innehåller avancerade el-och hydraulsystem och du kommer lära dig att läsa ritningar och scheman samt att felsöka och reparera dessa. En del felsökning utförs även med diagnosutrustning och dator.

Poängplan för yrkesutgångarna Djurskötare och traktorförare, Entreprenad, Reparation tunga maskiner


Gymnasiegemensamma ämnen

600 p

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/SVA 1

100

Programgemensamma ämnen

400 p

Biologi 1

100

Entreprenörskap

100

Naturbruk

200

Inriktningsämnen

300 p

Djuren i naturbruket

100

Fordon och redskap

100

Marken och växternas biologi

100

Programfördjupning

900 p

Företagsekonomi 1

100

Lantbruksdjur 1

100

Lantbruksmaskiner 1

100

Serviceteknik - naturbruk 1

100

Växtodling 1

100

Växtodling 2

100

Djurens biologi*

100

Lantbruksdjur 2*

100

Lantbruksdjur specialisering*

100

Grävmaskiner**

200

Lastmaskiner och truckar**

100

Serviceteknik - naturbruk 2***

100

Serviceteknik - naturbruk specialisering 1***

100

Serviceteknik - naturbruk specialisering 2***

100

*Eleven väljer yrkesutgång Djurskötare/Traktorförare*, Entreprenad** eller Reparation tunga maskiner***


Individuellt val och Gymnasiearbete

300 p

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2500 p

Förändringar i poängplanen kan förekomma.

Traktorsimulator

Simulatorcenter
- våra virtuella klassrum

En plats för kunskap, erfarenhet och utveckling.

Griskulting

Djurstallar och arbete i jordbruket

Titta in i vår ladugård för mjölkdjur, ladugård för köttdjur, grisstall och fårstall. Se vad som ingår i jordbruket.

Skördare

Framtid

Naturbruksprogrammet Lantbruk är ett yrkesprogram och många elever går direkt ut i arbete efter gymnasiestudierna. Men visste du att man också kan läsa vidare på högskola?

Kontakt på Naturbruksprogrammet Lantbruk

Stiernhööksgymnasiet
gymnasiet@rattvik.se
Tel. 0248-70000

Mikael Bryngelsson