Samhällsvetenskaps-programmet

Publicerad 2018-03-20

Samhällsvetenskapsprogrammet

Exempelbild.

Samhällsvetenskapsprogrammet gör det möjligt för dig att välja fritt bland forsatta studier inom samhällsvetenskapliga områden.

Vetenskapligt förhållningssätt

Centralt i utbildningen är att du utvecklar ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Att kunna söka, bearbeta och värdera information från olika källor och pröva samhällsvetenskapliga teorier och metoder är därför viktiga programdelar. Inriktningen beteendevetenskap fokuserar på människors utveckling, samhällets strukturer, etik, kommunikation, psykologi och historia. I programkurserna får du jobba med frågor om:

  • hur ett samhälle påverkas av faktorer på lokala och globala nivåer
  • makt ur politiska, sociala och ekonomiska aspekter
  • aktuella och historiska samhällsfrågor
  • informationsteknik och medier
  • genus
  • miljö

Ung företagsamhet

Om du väljer kursen Entreprenörskap får du möjlighet att starta och driva ett eget företag och skaffar dig massor med praktiska erfarenheter av allt vad det innebär att vara egen företagare. Under årskurs 3 får eleverna starta upp, driva och slutligen avveckla ett eget UF-företag.

Inriktning Beteendevetenskap - poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/SVA 1

100

Svenska 2/SVA 2

100

Svenska 3/SVA 3

100

Programgemensamma ämnen

300

Filosofi 1

50

Psykologi 1

50

Moderna språk

100

Moderna språk

100

Inriktningsämnen

450

Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

Programfördjupning

300

Politik och hållbar utveckling

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 3

100

Psykologi 2b

50

Individuellt val och gymnasiearbete

300

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2500

Förädringar i poängplanen kan förekomma.

Vattenmätare.

Starta eget företag

Under din utbildning har du möjlighet att starta och driva ett eget företag.

Man som drar slang över gräsmatta.

Upptäck världen

En spännande utbildning för dig som lära dig mer om världen - både från Sverige och under studieresor till olika länder.

Interiör i Rättviks avloppsreningsverk.

Nationell idrottsutbildning

Du kan kombinera dina studier på samhällsvetenskaps-programmet med Nationell Idrottsutbildning.
Välj mellan NIU Bandy
eller NIU Ridsport.