Vård- och omsorgs-programmet

Vård- och omsorgsprogrammet som gymnasial lärling

Exempelbild.

Vill du arbeta med människor och hjälpa dem i deras vardag? Eller lära dig mer om den mänskliga kroppen? Här blir du utbildad inom fysiologi, psykologi, pedagogik, rehabilitering och äldrevård. Du blir väl förberedd för att arbeta inom vården.

Varva teori och praktik

Stiernhööksgymnasiet erbjuder Vård- och omsorgsprogrammet som gymnasial lärlingsutbildning. Att vara gymnasial lärling innebär en unik möjlighet att lära sig ett yrke genom att varva praktik med studier i skolan. Halva tiden går du i skolan och läser de gymnasiegemensamma ämnena och vissa delar av yrkesämnena. Halva din studietid tillbringar du på din eller dina arbetsplatser. Det innebär att 2-3 dagar i veckan är du på din arbetsplats under din 3-åriga utbildning.

Många kontakter

Som gymnasial lärling får du erfarenhet och kontakter i arbetslivet vilket kan ge dig en bra start i karriären. Du har också ett stort ansvar. Du förväntas delta aktivt på arbetsplatsen och måste anpassa dig till de villkor och de tider som gäller där. Din lärare har nära kontakt med din handledare på arbetsplatsen. Skolan har ansvar för din utbildning och finns där och stöttar dig om det skulle dyka upp problem.

"Jag vet vad jag vill jobba med i framtiden och jag vill ha en gymnasietid där jag får göra mycket praktiskt arbete. Jag tycker om att ta ansvar och vill gärna vara på en arbetsplats." Just så, som eleven ovan säger, är det på ett gymnasialt lärlingsprogram. Man får ta mycket ansvar både för sina studier och för att sköta sitt jobb på arbetsplatsen.

Många möjligheter

Efter en gymnasial lärlingsutbildning är möjligheterna många. Du blir förberedd för att direkt jobba exempelvis som underskterska. Du kan också välja att studera vidare till exempelvis förskollärare, lärare, fritidspedagog, personlig tränare, polis med mera på yrkeshögskola eller högskola.

Vård- och omsorgsprogrammet har en inriktning, Vård och omsorg.

Inriktning Vård och omsorg

Vård- och omsorgsprogrammet ger dig kunskaper i vård, omsorg och omvårdnad. Utbildningen kombineras med kunskaper från medicin, pedagogik, psykologi, sociologi, vårdvetenskap och socialt arbete. Teoretisk undervisning varvas med praktiska moment, praktik och studiebesök. Programmet gör dig förberedd för att möta människor och får dig också att utvecklas som person. Utbildningens utgångspunkt är en värdegrund som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet, integritet och välbefinnande. Denna värdegrund är en central utgångspunkt för att kunna arbeta inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård.

Inriktning Vård och omsorg - poängplan

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma ämnen

600

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/SVA 1

100

Programgemensamma ämnen

1100

Etik och människans livsvillkor

100

Hälsopedagogik

100

Medicin 1

150

Psykiatri 1

100

Psykologi 1

50

Samhällskunskap 1a2

50

Specialpedagogik 1

100

Svenska 2/SVA 2

100

Vård- och omsorgsarbete 1

200

Vård- och omsorgsarbete 2

150

Inriktningsämnen

300

Fritids- och friskvårdsverksamheter

200

Fritids- och idrottskunskap

100

Programfördjupning

700

Akutsjukvård*

200

Ergonomi

100

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100

Vårdpedagogik och handledning

100

Äldres häsla och livskvalité*

200

Individuellt val


Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2500

* Valbara kurser inom ramen för programfördjupning.

Förädringar i poängplanen kan förekomma.