En öppen dörr

Högskolepaket

Exempelbild.

Grundläggande högskolebehörighet är en valbar möjlighet för dig som går ett yrkesprogram.

På alla skolans yrkesprogram väljer du en yrkesutgång och kan efter examen gå direkt ut i arbete. Om du önskar har du även möjlighet att läsa till grundläggande högskolebehörighet under din studietid. De kurser som behövs för att nå en grundläggande behörighet till högskola och universtitet är

  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1
  • Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Dessutom ska du ha godkänt på minst 2250 gymnasiepoäng. Vissa utbildningar kräver en särskild behörighet vilket du kan läsa mer om på de specifika utbildningarnas hemsidor.