Exklusivt för dig som går Naturbruk

NB +

Exempelbild.

NB+ är årets nyhet!

Från och med hösten 2019 kommer Stiernhööksgymnasiet att erbjuda alla eleverna som börjar på Naturbruksprogrammet möjlighet till fördjupade studier med SLU-fokus. Det innebär att du som läser på Naturbruksprogrammet, oavsett inriktning, ges möjlighet till en specifik studieplan. Fördjupningen ger dig behörighet till vidarestudier till bland annat lantmästare, hippolog, djursjukvårdare och skogsmästare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).