Naturbruksprogrammet - Lantbruk


Naturbruk - Jordbruk

Foto: © Jeanett W Rousu


Djur, växter, modern teknik och ekonomi - allt du behöver för en framtid inom lantbruket. En framtid med goda utsikter till jobb!

I dagens lantbruk finns det något för alla intressen. Du varvar dina
lektioner på Stiernhööksgymnasiet med arbete i ladugård, svinhus,
fårhus med traktorarbeten på fält som harva, så, tröska, plöja och
reparera maskiner och traktorer.

 

Yrkesutgångar
Under årskurs 1 läser alla elever gemensamt och provar på allt som har med lantbruket att göra. Under åk 2 specialiserar du dig mot en av tre utgångar, nämligen Djurskötare, Traktorförare eller Entreprenad.

 

Arbetsplatsförlagt lärande
Vi ser vikten av det praktiska arbetet och praktiserar direkt de teoretiska kunskaper du får. En stor och viktig del av utbildningen sker därför på skolans åkrar och i stallarna på skolan. Dessutom får du mycket praktik, minst 15 veckor, ute på gårdar i länet eller kanske om du vill - utomlands.

 

Ungt Företag
Ekonomi och Entreprenörsskap är en annan viktig del i utbildningen. Hur får man lönsamhet i ett lantbruksföretag? Hur kan man använda djuren och marken på bästa sätt? Hur startar och driver man ett företag?
Du får under din utbildning starta upp, driva och avsluta ett eget företag inom lantbrukssektorn.

 

Framtid
I framtiden kan du söka arbete inom många olika områden eftersom utbildningen är så allsidig. Om du vill kombinera din yrkesexamen med behörighetsgivande kurser så kan du efter avslutad utbildning läsa vidare på högskola, exempelvis till lantmästare.

 

Poängplan

Klicka på texten nedan om du vill läsa årets poängplan för de olika inriktningarna.

Poängplan 2013-14

 

 

Grön traktor

Kontaktinformation

Har du frågor eller vill komma på studiebesök på Lantbruk. Kontakta oss!  

 

Bitr. rektor

Lotta Persson
0248-702 76

 

Programledare

Lars Åkesson
0248-70 420

 

SYV
Maria Boberg-Andersson
0248-70455

 

Denna sida uppdaterades 2018-01-15 av Jeanett Walerholt Rousu