Individuella programmetIndividuella programmet riktar sig till djur- och trädgårdsintresserade ungdomar som befinner sig på en låg utvecklingsnivå.

 

Eleverna i individuella programmet är tonåringar på väg mot vuxenlivet. Eleven tränar samspel, uppmuntras att kommunicera och får stöd och hjälp att bli medveten om sig själv som person och om sina förutsättningar och möjligheter.

Mål

Målet för utbildningen är att utifrån varje elevs förutsättningar fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid.Elever från verksamhetsträningen lagar mat tillsammans och fikar tillsammans.

Foto: © Maria Jones

Undervisning

Skolan erbjuder undervisning i stimulerande miljö där eleverna bl.a. får prova på att arbeta i skolans ladugård, djurhus, travstall och växthus. I vår undervisning jobbar vi tematiskt med naturens, årets, jordbrukets och samhällets cykler. I detta medvetandegör vi kultur, tradition och det som händer i vår närmiljö.

 

Skolans lokaler är byggda med tanke på att rörelsehindrade skall kunna vistas och röra sig fritt i dem. Detta gäller allt ifrån ladugård och trädgård till matsal och boende. Läs mer om internatets handikappanpassade lägenheter under fliken Bo på skolan.Rast med boulespel.

Foto: © Jeanett W Rousu

Undervisningsområden

Kommunikation och socialt samspel

Verklighetsuppfattning och omvärldskunskap

Idrott och hälsa

Estetisk verksamhet

Vardagsaktiviteter

Elever från Verksamhetsträning ute i skolans verksamheter.

 

Foto:© M aria Jones

Kontaktinformation

Har du frågor eller vill komma på studiebesök hos oss på Verksamhetsträningen?
Kontakta oss! 

 

SYV
Maria Boberg-Andersson
0248-70455

Blanketter

 

Denna sida uppdaterades 2017-09-05 av Jeanett Walerholt Rousu