Koll på ekonomin!

Ekonomi vid studier

Exempelbild.

När du studerar på gymnasiet har du rätt till studiebidrag. Du kan också ansöka om busskort eller inackorderingstillägg .

Studiebidraget får du av Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Blanketter om detta skickas hem till dig från försäkringskassan det år du fyller 16. Om du är ogiltigt frånvarande från skolan kan ditt bidrag komma att dras in.

Busskort ansöker du om på den skola du går på.

Om du kommer från en annan kommun och inte kan åka buss till skolan utan istället bosätter dig i Rättvik eller på skolans internat kan du söka inackorderingstillägg. Det ansöker du om i din hemkommun. Du kan inte få både busskort och inackorderingstillägg samtidigt.
Läs mer om inackorderingstillägget samt skriv ut blanketter via denna länk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.