Zorn och Stiernhöök

Skolans historia

Exempelbild.

Stiernhööksgymnasiet är en skola med anor från 1900-talets början. Grunden lades av konstnärsparet Anders och Emma Zorn redan 1907.

Skolans namn

Johan Olofsson Dalkarl föddes i Rättvik 1596. Johan var den tidens främsta svenska jurist och när han blev adlad vid 53 års ålder, bytte han namn till Stiernhöök. Namnet tog han efter föräldrahemmet, den enkla Kaplagården på Hökbacken i Rättvik. Johan Stiernhöök dog 1675 och har kallats ”den svenska juridikens fader”.

Skolans historia

 • 1907 Mora folkhögskola startar lantbruksutbildningen, initiativtagare är Anders Zorn
 • 1941 Emma Zorn säger upp lantmannaskolan i Mora
 • 1943 Landstingets byggnadskommitté får i uppdrag att utreda ny förläggning
 • 1943 Landstinget beslutar att förlägga flytten av skolan till Gagnef
 • 1944 Landstinget river upp beslutet och beslutar istället att förlägga flytten till Rättvik
 • 1944 En byggnadskommitté tillsätts, arbetet pågår i 11 år
 • 1955 Byggnader klara, skolan byggs för 30 elever
 • 1955-1962 Rättviks skogs- och lantmannaskola
 • 1957-1979 Rättviks skogs- och lantbruksskola
 • 1968 Masens Aula står färdig
 • 1971-1972 Rättvik-Vassboskolan
 • 1986-1990 Rättviks lantbruksskola
 • 1991-2004 Naturbruksgymnasiet
 • 1995-2004 Stiernhööksgymnasiet
 • 2005 Landstingets Dalarnas och Rättviks kommuns två olika gymnasieutbildningar slås samman, huvudman blir Rättviks kommun
 • 2005-2008 Rättviks gymnasium (nytt namn)
 • 2009- Stiernhhööksgymnasiet (återtar det tidigare namnet)