Prövning

Exempelbild.

Funderar du på att göra en prövning? Här hittar du information om vad som gäller.

Prövning för dig som är elev på skolan

Är du elev på skolan har du rätt att genomgå prövning på skolan i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i din individuella studieplan. Detta förutsatt att du inte har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om du har fått betyget F.

Prövning för dig som inte är elev på skolan

Du som inte är elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning i alla kurser som finns på de nationella programmen. Rätten gäller också gymnasiearbetet. Du kan dock bara göra prövning på de kurser skolan anordnar. Du kan göra prövning även om du tidigare har fått ett godkänt betyg på kursen. Går du inte på skolan men önskar göra en prövning är avgiften 500 kr per prövning. Om du önskar göra en prövning, vänd dig till skolans studie- och yrkesvägledare.

Prövning i ett grundskoleämne

Du har möjlighet att genomgå en prövning i grundskoleämnen på en grundskola. Även om en gymnasieskola har ett introduktionsprogram får eleven inte genomgå en prövning i ett grundskoleämne på gymnasieskolan. Eleven måste i stället ta kontakt med en grundskola för att få genomgå en prövning.

Prövning av gymnasiearbetet

Prövning av gymnasiearbetet får endast genomföras vid utbildningar inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser. Detta gäller även för personer som inte tillhör gymnasieskolans målgrupp. Utgångspunkten för bedömningen om en skolenhet anordnar utbildning inom det kunskapsområde som ett gymnasiearbete avser är den tidpunkt då en person önskar genomgå prövning i kursen.

Frågor

Om du har frågor gällande prövningar vänder du dig till skolans studie- och yrkesvägledare.