Bygg- och anläggnings-programmet

Bygg- och anläggningsprogrammet

På Stiernhööksgymnasiet kan du kan läsa bygg- och anläggningsprogrammet mot inriktningarna husbyggnad eller måleri.

Studieupplägg

När du läser Bygg- och anläggningsprogrammet får du under årskurs 1 prova alla olika moment för att få en bred grund att gå vidare från. Till årskurs 2 väljer du inriktning (husbyggnad eller måleri gymnasial lärlingsutbildning) och yrkesutgång. Varje inriktning har ett visst antal platser och det innebär att det kan ske ett urval om många väljer samma inriktning. Urvalet sker efter betyg du erhållit under årskurs 1. Under din studietid har du, beroende på vilken inriktning och yrkesutgång du valt, möjlighet att bli certifierad inom “Bom och saxlift”, “Brandfarliga arbeten”, “Ställningsbyggande 9 meter” och “Säkra lyft”.

Grundläggande behörighet

Vill du studera vidare på högskola eller universitet så går det också bra, från hösten 2023 ingår det grundläggande högskolebehörighet på alla yrkesprogram. Här finns mer information om grundläggande behörighet Öppnas i nytt fönster..

Sök inriktning i årskurs 2

Det finns också möjlighet för dig som har gått det grundläggande året på bygg- och anläggningsprogrammet på någon annan skola och vill fortsätta dina studier på någon av Stiernhööksgymnasiets inriktningar och yrkesutgångar att söka till oss inför årskurs 2. Anmäl dig via denna länk.

Unik skolmiljö

I skolans stora och ljusa bygg- och murarhallar har du både praktiska och teoretiska lektioner. Under årskurs 1 lär du dig här att hantera verktyg samt grundläggande kunskaper inom olika byggyrken med infärgning av teoretiska ämnen som matematik och engelska. Här blir du väl förberedd inför årskurs 2 och 3 då du under skoltid ska ut på företag och jobba. Vi tycker det är viktigt att eleverna får jobba med riktiga projekt under sin studietid och vi har många samarbetspartners runt om i bygden.

Teori och praktik

Byggteknik är kärnan i programmet och du får framförallt jobba med trä- och mureriarbete. För oss är det viktigt att under hela utbildningen varva teori med praktisk tillämpning så du får en meningsfull och verklighetstrogen utbildning med skiftande innehåll. Det är också viktigt att du får prova på och lära känna olika material och verktyg under din utbildning.


Byggarbetsplats

Husbyggnad

Inriktningen husgyggnad går du som vill jobba med att bygga, reparera samt underhålla hus och byggnader. Här får du kunskaper i nybyggnation, renovering och om­byggnation av bostäder och lokaler. Som yrkesutgång går det att välja bland kurser för att bli murare eller träarbetare.

Yrkesutgång: Murare

Med yrkesutgången Murare fokuserar mycket av utbildningen på murning och putsning. Du läser kurser som mur och putsverk 1, 2 och 3 samt tätskikt - våtrum och specialyrken 1.

Elev murar

Poängplan för yrkesutgång Murare

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma ämnen

900

Engelska 5

100

Engelska 6*

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2*

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3*

100

Programgemensamma ämnen

400

Bygg och anläggning 1

200

Bygg och anläggning 2

200

Inriktningsämnen

700

Husbyggnadsprocessen

200

Husbyggnad 1

100

Husbyggnad 2

200

Husbyggnad 3 - ombyggnad

200

Programfördjupning

500

Mur- och putsverk 1 - grundmurar

100

Mur- och putsverk 2 - murverk

100

Mur- och putsverk 3 - puts

100

Specialyrken 1

100

Tätskikt - våtrum

100

Individuellt val och Gymnasiearbete

300

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2800 p.

* Möjligheten finns att välja bort dessa kurser.

Förändringar i poängplanen kan förekomma.

Yrkesutgång: Plattsättare, gymnasial lärlingsutbildning från årskurs 3

Plattsättare arbetar främst inomhus och klär väggar och golv med till exempel kakel, klinker, konstbetongplattor eller mosaik. I utbildningen får du lära dig att klä både väggar och golv vilket ställer lite olika krav på tekniken. Du lär dig också att behärska underarbete som till exempel fuktisolering. En stor del av utbildningen används också till att öva upp känslan och noggrannheten i plattsättning.

Elev som gör kakelväggar

Poängplan för yrkesutgång Plattsättare

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma ämnen

900

Engelska 5

100

Engelska 6 *

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2*

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3*

100

Programgemensamma ämnen

400

Bygg och anläggning 1

200

Bygg och anläggning 2

200

Inriktningsämnen

700

Husbyggnadsprocessen

200

Husbyggnad 1

100

Husbyggnad 2

200

Husbyggnad 3 - ombyggnad

200

Programfördjupning

500

Specialyrken 1

100

Specialyrken 2

200

Specialyrken 3

200

Individuellt val och Gymnasiearbete

300

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2800 p.

* Möjligheten finns att välja bort dessa kurser.

Förändringar i poängplanen kan förekomma.

Yrkesutgång: Träarbetare

Med yrkesutgången Träarbetare fokuserar mycket av utbildningen på just trä. Du läser kurser som stommar, beklädnad och golvläggning.

Elev som sågar

Poängplan för yrkesutgång Träarbetare

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma ämnen

900

Engelska 5

100

Engelska 6*

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2*

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3*

100

Programgemensamma ämnen

400

Bygg och anläggning 1

200

Bygg och anläggning 2

200

Inriktningsämnen

700

Husbyggnadsprocessen

200

Husbyggnad 1

100

Husbyggnad 2

200

Husbyggnad 3 - ombyggnad

200

Programfördjupning

500

Golvläggning 3 - trä och laminat

200

Trä 1 - stommar

100

Trä 2 - beklädnad

100

Trä 3 - montage

100

Individuellt val och Gymnasiearbete

300

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2800 p

*Möjligheten finns att välja bort dessa kurser.

Förändringar i poängplanen kan förekomma.

Måleri, gymnasial lärlingsutbildning från årskurs 2

Du som går inriktningen måleri får kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor och du får jobba med uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial. Du får också kunskaper om färgers estetiska och skyddande egenskaper. Målaryrket är ett fritt skapande hantverksarbete som passar dig som uppskattar kundkontakter. Som målare arbetar du i olika typer av miljöer ofta självständigt på mindre jobb eller i större arbetslag på nybyggnation. Sommartid sker den större delen av arbetet i utomhusmiljö och vintertid inomhus.

Yrkesutgång: Byggnadsmålare

Yrkesutgången byggnadsmålare innehåller olika kurser inom området måleriprocessen och måleri. På Stiernhööksgymnasiet läser du måleri som gymnasial lärlingsutbildning och har då undervisning på en arbetsplats flera dagar i veckan.

Måleriverktyg

Poängplan för yrkesutgång Byggnadsmålare

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma ämnen

900

Engelska 5

100

Engelska 6*

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2*

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3*

100

Programgemensamma ämnen

400

Bygg och anläggning 1

200

Bygg och anläggning 2

200

Inriktningsämnen

400

Måleriprocessen

200

Måleri 1

200

Programfördjupning

800

Måleri 2

200

Måleri 3

200

Måleri 4

200

Måleri 5

200

Individuellt val och Gymnasiearbete

300

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2800 p.

*Möjligheten finns att välja bort dessa kurser.

Förändringar i poängplanen kan förekomma.

 Arbete på byggården

Arbetsplatsförlagt lärande - APL

Både i undervisningen på skolan och på elevernas olika praktikarbetsplatser strävar vi efter att ge eleverna så verklighetstrogna uppgifter som möjligt.


Elev som sågar

Dina möjligheter efter utbildningen

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram och många elever går direkt ut i arbete efter gymnasiestudierna. Men visste du att man också kan läsa vidare på högskola?

Vikter på en skivstång

Nationell idrottsutbildning

Du kan kombinera dina studier på Bygg- och anläggningsprogrammet med Nationell idrottsutbildning.
Välj mellan NIU Bandy
eller NIU Ridsport.

Kontakt på Bygg- och anläggningsprogrammet

Stiernhööksgymnasiet
gymnasiet@rattvik.se
Tel. 0248-70000

Mikael Nystrand

Instagram BA EE