Gymnasieekonom

 Tre elever på ekonomiprogrammet.

Stiernhööksgymnasiet är certifierad att utbilda elever på ekonomiprogrammet till diplomerade gymnasieekonomer.

Att vara diplomerad gymnasieekonom innebär att vara antagningsbar till högskola/universitet samt anställningsbar direkt efter gymnasiet. Certifieringen innebär en kvalitetssäkring utav skolans ekonomi-program och ställer vissa krav på eleverna. För att kunna bli diplomerad måste eleven:

  • minst ha betyget E i samtliga kurser
  • läst minst 600 poäng ekonomikurser
  • visat att hon/han har affärs-, digital-, språklig- och kommunikativ kompetens
  • genomgått en utbildning som innehåller moment som utvecklar social kompetens
  • läst till minst steg 2 i moderna språk
  • läst minst till och med Matematik 3b
  • genomfört ett gymnasiearbete med ekonomisk inriktning
  • genomgått en utbildning med inslag av verklighetsbaserat lärande

Skolan har som uppgift att se till att elevernas utbildning motsvarar ovanstående krav. Detta innebär en utökad satsning på inslag av företagsekonomi i programmet, mer fokus på Ung Företagsamhet och större inslag av ämnesövergripande projekt. Årligen kommer skolan att utvärderas av certifieringsorganet för att bibehålla en hög lägstanivå och säkerhetsställa en kvalitativ ekonomiutbildning.

Notering: läser du NIU och ekonomiprogrammet uppfyller du inte kraven för att bli gymnasieekonom.

Logga Diplomerad gymnasieekonom