Introduktions-programmen

Introduktionsprogrammen

Händer

Introduktionsprogrammen är en språngbräda för dig som vill börja studera på gymnasiet eller etablera dig på arbetsmarknaden.

Här får du som är obehörig till nationellt program en möjlighet att läsa upp dina betyg eller ta steget ut mot ett specifikt yrke och arbetslivet. Det finns fyra olika inriktningar och vi kommer rikta din utbildning mot den som passar dig bäst. Vi tar fram en individuell studieplan tillsammans med dig som du följer, den är mycket viktig eftersom det inte finns några examensmål eller någon programstruktur. Det är din studieplan som visar vad din utbildning ska innehålla. Huvudregeln är att inga behöriga elever ska gå introduktionsprogrammen. Utbildningen är på heltid och riktar sig till dig som är folkbokförd i kommunen.

Individuellt allternativ IMA

Innehållet i programmet Individuellt alternativ utformas för varje enskild elev. Programmet vänder sig i första hand till dig som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som saknar E (godkänt) i flera ämnen för att bli behörig till ett nationellt program. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik. IM-A riktar sig till dig som är folkbokförd i kommunen.

Språkintroduktion IMS

Språkintroduktion är en utbildning som fokuserar på att lära dig som nyligen anlänt till Sverige, det svenska språket. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program på gymnasieskolan, till annan utbildning eller till ett arbete. När du är redo för att läsa in olika ämnesbetyg som behövs för att du ska bli behörig till ett nationellt program finns den möjligheten på IM-A.

Programinriktat val IMV

Programinriktat val syftar till att ge dig en snabb ingång till ett nationellt program. Du kanske inte har så mycket som saknas för att du ska bli behörig till ett yrkesprogram eller till ett högskoleförberedande program. Du går i samma grupp som det program du strävar efter att bli antagen till. Tanken är att du ska bli behörig inom ett år. Du är behörig till IM-V om du har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Yrkesintroduktion IMY

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning som kan leda till att söka ett yrkesprogram eller få ett arbete. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasiekurser från de nationella yrkesprogrammen som finns hos oss. Ett naturligt inslag i utbildningen är praktik på skolan eller ute i arbetslivet.

Om du vill göra en intresseanmälan för IM klickar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.