Moderna anläggningar för hästar och elever

Active Stable och körhall

 Hästar som äter i Active Stable

Både hästarna och eleverna har fördel av Active Stable, som är det mest moderna sätt att hålla hästar.

En naturlig miljö

Active Stable främjar hästarnas naturliga betéende när de söker mat, aktivitet och vila. Det finns även många fördelar för människorna att hålla hästar i Active Stable. Det är viktigt för elevernas utbildning och framtida yrkeskarriär att de har kunskaper i modern hästhållning. En annan aspekt är att Active Stable innebär en mer effektiv och rationell skötsel som frigör lektionstid som man istället lägger på praktiska hästövningar och mötet mellan hästen och eleven.

Elev som rider framför körhallen. Foto: Jeanett Rousu 2014

Körhuset

Körhuset är både ljust och uppvärmt! Manegen är 66x40 m, med en läktare som kan rymma 300 personer, samt en lektionssal, domartorn, ekonomiutrymmen och löshoppningsring. Underlaget är en blandning av sand och fibermaterial som ger bra svikt för hästarna och som bär vagnarna bra vid körning.

Hallen är ljus med mycket gott om plats och under fönstren hänger speglar längs med hela kortsidan! Gott om plats på läktaren samt lektionssal med fönster som vetter ut mot körhallen.