Körhus

Körhus och bokning

körhuset

Körhuset

Körhuset är både ljust och uppvärmt! Manegen är 66x40 m, med en läktare som kan rymma 300 personer, samt en lektionssal, domartorn, ekonomiutrymmen och löshoppningsring. Underlaget är en blandning av sand och fibermaterial som ger bra svikt för hästarna och som bär vagnarna bra vid körning.

Uthyrning av körhus och anläggning

Priser

Hyran erläggs mot faktura.

 

*Hyra hela anläggningen (manege, läktare, toaletter, klassrum, utebana)

Skriv tabellbeskrivning här


Hästaktivitet 4-10 hästar

Hästaktivitet 1-3 hästar

Ej hästaktivitet

Timme:

1000 kr

700 kr

1200 kr

Upp till 6 h.

2600 kr

2000 kr

3500 kr

Heldag

3500 kr

2800 kr

4500 kr

Hel helg

5000 kr

4500 kr

6500 kr

 

*Hyra enbart manege/läktare/toalett

Skriv tabellbeskrivning här


Hästaktivitet 4-10 hästar

Hästaktivitetet 1-3 hästar

Ej Hästaktivitet

Timme:

800 kr

450kr

1000 kr

Upp till 6 h.

2200 kr

1600 kr

3000 kr

Heldag

3200 kr

2600 kr

4000 kr

Hel helg

4200 kr

3600 kr

6000 kr

½ hall 1 h.

500 kr

200 kr

-----

½ hall 6 h.

1600 kr

1300 kr

-----

*Hyra utebanan

Skriv tabellbeskrivning här


Hästaktivitet 4-10 hästar

Hästaktivitetet 1-3 hästar

Ej Hästaktivitet

Timme:

200 kr

100 kr

300 kr

Upp till 6 h.

600 kr

400 kr

800 kr

Heldag

1000 kr

700 kr

1300 kr

Hel helg

1600 kr

1200 kr

2200 kr

*Hyra lektionssal

Skriv tabellbeskrivning här


Hästaktivitet 4-10 hästar

Hästaktivitetet 1-3 hästar

Ej Hästaktivitet

Timme:

200 kr

-----

300 kr

Upp till 6 h.

600 kr

-----

800 kr

Heldag

1000 kr

-----

1300 kr

Hel helg

1600 kr

-----

2200 kr

*Hyra gästboxar

Skriv tabellbeskrivning här
 


Dygn:

200 kr/box

Endast dagbox:

100 kr/box

 

Information och regler vid bokning

Bokningsförfrågan skall göras två veckor innan aktuellt tillfälle.

Avbokningar ska ske senast 5 dagar innan bokningstillfället annars debiteras halva kostnaden. Meddela snarast möjligt om tilldelad tid ej ska nyttjas via mejl: stallet@rattvik.se

Tänk på att ni hyr på en hästanläggning! Ta hänsyn till att det är hästar och elever som måste kunna vara aktiva även på kvällar och helger i området.

Missbruk/misskötsel enligt angiven information kan innebära avstängning från vidare hyrning!

Rättviks kommun skickar ut fakturor månadsvis i efterskott för hyrda tider.

Förhållningsregler

All aktivitet sker på egen risk. Hyrestagaren ansvarar för skador enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

Fordon får inte köras in i körhuset. Använd i huvudsak ryttargången för in/utförsel av häst. Den lilla dörren i porten får ABSOLUT INTE användas för hästar.

Mocka efter er. Redskap finns på området.

Hundar ska hållas kopplade på området. All rastning sker på andra ställen än vid skolans häststall och lagård. Förslag: promenera ner mot kyrkan. Eventuell avföring vid rastning tas om hand av hyresgästen.

Underlaget i körhuset städas helt ren från allt skräp. Vasst material som spikar eller liknande - liksom organisk materiel ex. all typ av foder, spån mm får INTE tas in i manegen.

Antalet personer som beträder manegen ska vara så få som möjligt för att underlätta arbetet med att återställa underlaget för hästverksamhet.

Tänd inte mer belysning än nödvändigt och framför allt släck efter er! Spar på energin.

Nattetid vattnas underlaget i hallen, denna får inte stängas av! Har ni vattenkänslig utrustning får den flyttas undan över natten alternativt täckas över.

Utrustning får inte ställas in för långtidsförvaring i skolans förråd utan att överenskommelse träffats med skolan.

Hinder för hoppning finns under läktaren samt i boden vid utebanan. Ställ tillbaka allt material på rätt plats. Observera att löshoppningsringen bara får användas av skolan.

Alla behandlar naturligtvis sina djur väl, samt inser vikten av att vara föredömen.

Använd hjälm vid all hästhantering. Undantaget är där hyrestagaren tar allt ansvar för ev. uppkomna skador vid ex. tävlingsgrenar där hatt eller annan huvudbonad tillåts.

Skolområdet är rök- och drogfritt. Gå ut till vägen vid rökning.

Parkering

Parkering sker utanför körhallen och på sandplanen.

Infarts- och parkeringsförbud gäller vid häststallet, ladugården samt infarten till och på uteridbanan.

Smittskydd

Alla ev. hästar som ska delta i aktivitet skall vara friska, det innebär att hästen under de senaste tre veckorna:

-ej visat några tecken som kan tyda på smittsam sjukdom

-ej vistats i ett stall där en smittsam hästsjukdom dig veterligen har förekommit

-ej på något annat sätt har varit i kontakt med en häst, som såvitt känt kan misstänkas ha haft eller ha en smittsam sjukdom

-hästen i övrigt, såvitt du vet, är fullt frisk

Det är varje deltagande hästs ägares ansvar att se till att detta följs. Delge informationen till alla deltagare.

Städning

Hyrda lokaler och områden ska städas efter användning. Lista på vad som ska städas samt utrustning finns på plats. Önskar man köpa städning anges det vid bokning. Kostnaden faktureras av städenheten i efterhand.

Vid otillräcklig städning debiteras hyresgästen för extrastädning. 1800 kr.

Brand

Vid brand går ett tyst larm med blinkande lampor och en röst ger information om utrymning. Utrym lokalerna. Nödutgångar skall hållas fria. Viktiga telefonnummer finns anslaget vid ryttargångarna ut från hallen. Brandslangar finns i ryttargångarna, brandsläckare på läktare.

Viktiga telefonnummer:

SOS alarm 112

RDC Djurambulans 0771-999112

Rättviks Räddningstjänst 0248-703 00

Veterinärkliniken Rättvik 0248-100 18

Linus (nödslakt) 076–1809054

Vaktmästeri Stiernhööksgymnasiet 0248–70450

Stalltelefon Stiernhööksgymnasiet 0248–70425

Anläggningskort

Priser

Skriv tabellbeskrivning här
PeriodPriser

En häst, helår (juli-juni):

4000 kr

En häst, halvår (jan-juni eller juli-dec):

2500 kr

Två hästar helår (juli-juni):

6000 kr

Två hästar halvår (jan-juni eller juli-dec):

4000 kr

Fler än 2 hästar, helår (juli-juni):

7000 kr

Fler än 2 hästar, halvår (jan-juni eller juli-dec):

4500 kr

 

Regler

Du ansöker om att köpa anläggningskort, betalas mot faktura.

Bekräftelse och mer information fås efter behandlad ansökan.

Som innehavare av anläggningskort på Stiernhööksgymnasiet har du tillgång till körhus och utebana samt tillhörande material de tider då det ej är bokat.

Skolan kan boka hallen med kort varsel, dock senast dagen innan.

Instruktioner

All aktivitet/hästhantering sker på egen risk. Hyrestagaren ansvarar för skador enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

Parkering sker på avsedd yta utanför körhallen.

Godkänd hjälm krävs vid all ridning / körning / tömkörning / longering.

Mockning ska ske efter varje ridpass. När kärran är full ska den tömmas. Om du har kommit med din häst i transport så är det viktigt att du mockar efter dig på gårdsplanen. 

Longering/tömkörning får göras under förutsättning att det sker på ett säkert sätt. Om det är fler i hallen måste du alltid checka av att det är ok med alla att du kan longera/tömköra. 

Vid flertalet hinder/banhoppning i halva hallen/utebanan eller körning, gör en ”öppen bokning” senast 5 dagar innan träningstillfället äger rum. (se nedan)

Terränghinder får enbart användas om du använder säkerhetsväst och har med dig en vuxen medhjälpare (ej elev på skolan) på marken.

Det är ej tillåtet att ha lösa hästar i hallen!

Ingen aktivitet får ske efter kl. 22.00. Undantag vid flerdagars evenemang.

Du ska följa de säkerhetsrutiner som finns för körhallen. 

Ridning för tränare/instruktör – hallen måste bokas.

Enstaka träningshinder för hoppning är okej att använda under förutsättning att övriga ekipage i hallen är okej med det och att du är över 18 år eller har någon ansvarig som är över 18 år med dig (får ej vara elev på skolan). Allt material du använder ska ställas tillbaka på den plats du tog den.

Använd alltid den bortre sidan för hoppning. Vill du vara själv i hallen/på utebanan eller använda hela ytorna för banhoppning så gäller bokning av hallen enligt prislista.

Det är upp till varje person som hanterar hästen att följa instruktionerna, men den som löst kortet för hästen har huvudansvaret. Misskötsel kan innebära indraget anläggningskort utan återbetalning.

”Öppen bokning”

Fungerar som en information till övriga och innebär att man kan boka för ex. körning eller banhoppning, men det är okej att andra kommer in under tiden. Detta kan endast göras av elev/personal på skolan eller person som innehar anläggningskort. Den “öppna bokningen” skall göras senast 5 dagar innan planerad träning, via formuläret bokningsförfrågan Länk till annan webbplats..

“Öppen träning”

Skolan kan ha “öppen träning” med personal/tränare knuten till skolan, det är okej att vara i hallen under denna tid men stör ej träningen. Deltagare med anläggningskort betalar ej hallhyra.

Smittskydd

Alla hästar som vistas på anläggningen skall vara friska, det innebär att hästen under de senaste tre veckorna:

-inte har visat några tecken som kan tyda på smittsam sjukdom

-att den under samma tid inte har vistats i ett stall där en smittsam

hästsjukdom dig veterligen har förekommit

-under samma tid inte heller på något annat sätt har varit i kontakt med en häst, som såvitt känt kan misstänkas ha haft eller ha en

smittsam sjukdom

-hästen i övrigt, såvitt du vet, är fullt frisk

Det är varje hästägares ansvar att se till att detta följs.