Utbildning med kvalitet!

Certifierad kvalitetsmärkt hästgymnasium

 Häst i vattenbrynet.

Vi är mycket stolta och glada över att vara certifierade som både kvalitetsmärkt hästgymnasium och kvalitetsmärkt hästverksamhet.

Kvalitetsmärkt hästgymnasium
kvalitetsmärkt hästverksamhet

Hästbranschen organisationer – HYN, HNS, LRF Häst har tagit fram två certifieringar. En för hästverksamhet och en gällande utbildning – hästgymnasium.

Kvalitetsmärkt hästverksamhet är en certifiering som bygger på lagkrav inom arbetsmiljö, hästhållning samt klimat och miljö. Syftet är att med ett gemensamt regelverk kunna påvisa en hästverksamhet i framkant.

Kvalitetsmärkt Hästgymnasium är en märkning som gäller för hästgymnasier som erbjuder yrkesutgångarna Hästskötare med inriktning mot ridning/körning eller Hästskötare med inriktning mot trav.

Ett Kvalitetsmärkt Hästgymnasium ska vara ett föredöme och bedriva en verksamhet som ger eleverna en god förberedelse inför yrkeslivet. Undervisningen ska bedrivas i yrkesmässig miljö med väl anpassade hästar av legitimerade lärare som regelbundet fortbildas och håller sig à jour med utvecklingen i branschen.

Landets första certifierade hästgymnasium!

Vi är mycket stolta och glada över att vara certifierade som både kvalitetsmärkt hästgymnasium och kvalitetsmärkt hästverksamhet. Kvalitetsmärkningen omfattar både nuvarande verksamhet och statistiska resultat för att bevisa en kvalitetsnivå över tid. Certifieringen gäller i tre år framöver och årliga granskningar kommer att ske för att säkerställa kvaliteten.

Certifieringen innehåller bland annat följande krav:

  1. Skolan ska arbeta i enlighet med skollag, gymnasieförordning och läroplaner och vara bunden av kollektivavtal med berörda fackförbund.
  2. Skolan ska ha tillgång till stallar, anläggning och utrustning som ger en komplett yrkesmiljö, samt tillgång till tillräckligt stort antal skolhästar utbildade för ändamålet utifrån skolans valda profil.
  3. Minst 50 % av undervisningstiden inom yrkesämnen ska genomföras av yrkeslärare med lärarlegitimation.
  4. Minst 70 % av eleverna i årskurs 3 ska ha godkänd yrkesexamen.
  5. Apl-verksamheten ska innehålla minst 15 veckor.
  6. Det lokala programrådets ledamöter företräder verksamheter med god hästhållning och arbetsvillkor.

Läs mer om certifieringen på:

Hästnäringens yrkesnämnd - om kvalitetsmärkt hästgymnasium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hästnäringen - sammanfattning av regelverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.