Naturvetenskapsprogrammets labbsalar

Labbsalar

Laborationssalar på stiernhööksgymnasiet

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik erbjuder laborationssalar i kemi, fysik och biologi som är mycket välutrustade och av högsta kvalité. Det gör att våra elever får en starkt praktiskt förankrad utbildning.

Salarna är välanpassade för ändamålet med åtta stora dragskåp. Salarna är även utrustade och möblerade så att de uppfyller en hög säkerhet och en god pedagogisk miljö. På Stiernhööksgymnasiet får eleverna använda ny teknik och utrustning av hög kvalité så som PCR maskin (Polymerase Chain Reaction), Gelelektrofores, Spektrofotometer med mera.