Samhällsvetenskaps-programmet

Publicerad

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig förståelse för omvärlden och individen, lokalt som globalt, och förbereder dig för fortsatta studier och möjligheter att få världen som arbetsplats.

Att förbereda sig för högskolestudier innebär att vi övar på och skriver universitets - eller högskoleliknande rapporter och texter samt genomför seminarium i olika moment.

Upptäck världen och dig själv

På samhällsvetenskapsprogrammet finns det engagerade och erfarna lärare som brinner för att ta med dig ut i världen genom de olika kurserna, ERASMUS-projekt med utlandsresor, gästföreläsare och studiebesök.

Inriktningen Beteendevetenskap

Inriktningen beteendevetenskap fokuserar på människors utveckling, samhällets strukturer, etik, kommunikation, psykologi och historia. Kurserna lär dig också om hur andra människor och du som individ fungerar ur olika perspektiv. Centralt i utbildningen är att utveckla ett kritiskt förhållningssätt, att kunna söka, bearbeta och värdera information från olika källor.

I programkurserna får du jobba med frågor som:

  • Människors utveckling och livsvillkor, socialisation och samspel i olika sammanhang
  • Psykisk hälsa och ohälsa
  • Hur ett samhälle påverkas av faktorer på lokala och globala nivåer
  • Makt ur politiska, sociala och ekonomiska aspekter
  • Aktuella och historiska samhällsfrågor
  • Informationsteknik och medier
  • Genus, klass och etnicitet
  • Kriminologi - om varför brott och straff finns
  • Miljö och hållbar utveckling

"När jag tänker tillbaka på samhällsvetenskapsprogrammet utmärker sig alla spännande studiebesök, bland annat på Akilovs rättegång i Stockholm och id:TRANS-utställningen på Dalarnas museum – för att inte tala om hela resan till Ungern!" - Saga

"Samhällsvetenskapsprogrammet har betytt otroligt mycket för min kunskapsutveckling, men också min personliga utveckling. Under min högskoletid har jag upptäckt hur mycket jag har haft användning för, och det har jag de fantastiska lärarna på Stiernhööksgymnasiet att tacka för!" - Vera

Poängplan för Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, SABET

Gymnasiegemensamma ämnen

1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/SVA 1

100

Svenska 2/SVA 2

100

Svenska 3/SVA 3

100

Programgemensamma ämnen

300

Filosofi 1

50

Moderna språk

100

Moderna språk

100

Psykologi 1

50

Inriktningsämnen

450

Kommunikation

100

Ledarskap och organisation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

Programfördjupning

300

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 3

100

Psykologi 2b

50

Individuellt val och gymnasiearbete

300

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2500 p.

Förändringar i poängplanen kan förekomma.

Läser du NIU ingår andra kurser i programfördjupningen än som anges ovan.

Resa till Indien

Upptäck världen

En spännande utbildning för dig som lära dig mer om världen - både från Sverige och under studieresor till olika länder.

Elev med UF-företag

Starta eget företag

Under din utbildning har du möjlighet att starta och driva ett eget företag.

Vikter på en skivstång

Idrotts-
utbildningar

Du kan kombinera dina studier på samhällsvetenskaps-programmet med nationellt godkänd idrottsutbildning NIU och lokal idrottsutbildning LIU.

Kontakt på samhällsvetenskapsprogrammet

Stiernhööksgymnasiet
gymnasiet@rattvik.se
Tel. 0248-700 00

Malin Bodin Storgärds

Följ Samhällsvetenskapsprogrammet på Instagram!

Instagram BA EE