En öppen dörr

Högskolepaket

Exempelbild.

Grundläggande högskolebehörighet är en valbar möjlighet för dig som går ett yrkesprogram.

Från 2023 gäller nya bestämmelser som ska göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till högskolan. Du kan läsa mer om bestämmelserna på Skolverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida.

På alla skolans yrkesprogram väljer du en yrkesutgång och kan efter examen gå direkt ut i arbete. Om du önskar kan du även läsa in grundläggande högskolebehörighet under din studietid. De kurser som du behöver lägga till för att nå en grundläggande behörighet till högskola och universtitet är:

  • Engelska 6
  • Svenska/svenska som andraspråk 2 och 3

För att bli behörig till högskola och universitet krävs att:

  • Av 2500 poäng ska minst 2250 poäng vara lägst betyg E
  • 400 poäng av de programgemensamma kurserna ska ha betyget
  • Lägst betyget E i Sv1, 2 och 3, En5, En 6, Ma1 och i gymnasiearbetet

Vissa utbildningar kräver en särskild behörighet vilket du kan läsa mer om på de specifika utbildningarnas hemsidor.