Upptäck världen och bli en del av den!

Internationalisering

Exempelbild.

Vi lever i en globaliserad värld där vi blir allt mer beroende av varandra och kontakter över nationsgränser hör till vardagen. Det kräver också insikter och kunskaper om andra länder och kulturer. Internationalisering och lärande för hållbar utveckling är därför en viktig del av skolans profil. 

Utbildning med perspektiv

I läroplanen står att vår tids globalisering ställer högre krav på människors förmåga. Skolan skall bidraga till att ge eleverna en förmåga att förstå globala perspektiv och andra människors levnadsförhållanden och möjligheter, skall ge kunskap om internationell samverkan och globala samband, både dess möjligheter och problem.

Internationalisering med bredd

Skolan driver kontinuerligt flera internationella projekt. Som elev vid Stiernhööksgymnasiet har du stora möjligheter att kunna vara delaktig i arbetet. Hur projekten ser ut varier över tid vilket kan påverka utbudet av utbyten. Vilka kursval du gör som elev kan också påverka dina möjlighet att delta. Internationalisering handlar dock inte bara om resor utan skolan strävar efter att det internationella perspektivet ska vara närvarande i delar av undervisningen.

Erfarenheter berikar

Skolan arbetar kontinuerligt med att utveckla det pedagogiska arbetet och detta kan bland annat åstadkommas genom att nätverka med kolleger i andra delar av världen. Vi behöver dela erfarenheter med andra kring hur man möter utmaningar i olika ämnen. Internationella skolutbyten stärker individers färdigheter och kvalifikationer och ger dem verktyg till nya arbetssätt och nya infallsvinklar. Att möta en annan kultur bidrar även till att främja läroplanens värden om allas lika värde och tolerans.