Exklusivt för dig som går Naturbruk

NB +

Naturbruksprogrammet ger dig en yrkesutbildning som ger dig grundläggande behörighet till högskola och universitet. Du kan utöver det välja NB+. Fördjupningen ger dig behörighet att studera till bland annat lantmästare, hippolog, djurskötare och skogsmästare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Fördjupning NB+

  • Engelska 6
  • Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 3
  • Matematik 2a
  • Samhällskunskap 1a2

Vissa utbildningar kräver en särskild behörighet vilket du kan läsa mer om på de specifika utbildningarnas hemsidor.