Skoldagar och lov

Läsårsdata för elever

Exempelbild.

Läsårstider 2019/2020

Höstterminen 2019
2019-08-20 --- 2019-12-19 1:or
2019-08-21--- 2019-12-19 2:or och 3:or

Vårterminen 2020
2020-01-09 --- 2020-06-11 1:or
2020-01-09 --- 2020-06-12 2:or och 3:or

Lovdagar
Vecka 44: 2019-10-28 --- 2019-11-01
Vecka 9: 2020-02-24 --- 2020-02-28
Vecka 16: 2020-04-09 --- 2020-04-17
Vecka 18: 2020-04-30
Vecka 21: 2020-05-22

Läsårstider 2020/2021

Höstterminen 2020
2020-08-18 --- 2020-12-18 1:or
2020-08-19 --- 2020-12-18 2:or och 3:or

Vårterminen 2021
2021-01-11 --- 2021-06-10 1:or
2021-01-11 --- 2021-06-11 2:or och 3:or

Lovdagar
Vecka 44: 2020-10-26 - 2020-10-30
Vecka 8 och 9: 2021-02-26 - 2021-03-05
Vecka 13 och 14: 2021-04-02 - 2021-04-09
Vecka 19: 2021-05-13 - 2021-05-14
Vecka 23: 2021-06-07