Naturbruks-programmet

Naturbruksprogrammet

Byggnader på skolan

Valmöjligheterna är många! Inom Naturbruksprogrammet inryms inriktningarna Djurvård, Häst och Lantbruk. Alla inriktningarna är dessutom en bas för den som vill jobba som egenföretagare i och med att alla läser kursen entreprenörskap. För den som vill ha utökad behörighet till högskolan, finns NB+ som öppnar dörrar till drömyrken som djursjukvårdare, hippolog och lantmästare.

Med naturen som klassrum

Naturbruksprogrammets elever har resurser utöver det vanliga! Och det bästa av allt är att allt finns inom räckhåll på skolområdet. Internatet, ladugårdarna, stallen, körhuset, djurhuset, maskinhallen. Det är faktiskt bara Rättviks travbana, hundhallen och odlingsfälten som inte fick plats på skolområdet. Vi tycker det är viktigt att allt finns inom räckhåll för eleverna. Då kan vi erbjuda en utbildning där praktiskt arbete varvas med teoretiska studier hela tiden och man behöver inte lägga tid på att resa till olika utbildningsplatser. Våra naturbrukselever har ofta egna djur med sig på internatet och det är också viktigt att de på sina raster har tid och möjlighet att gå hem för att titta till dem.

NB+

Alla eleverna som går Naturbruksprogrammet har möjlighet till fördjupade studier med SLU-fokus. Det innebär att du som läser på Naturbruksprogrammet, oavsett inriktning, ges möjlighet till en specifik studieplan. Fördjupningen ger dig behörighet till vidarestudier till bland annat lantmästare, hippolog, djursjukskötare och skogsmästare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Högskolepaketet

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram men om du önskar har du möjlighet att läsa till grundläggande högskolebehörighet under din studietid.

Arbetsplatsförlagt lärande

Alla NB-elever har APL i minst 15 veckor. Dessa förläggs dels i naturbruksverksamheterna på skolan och dels på arbetsplatser runt om i Sverige, men också utomlands. Om en elev har intresse av att göra sin APL-tid utomlands försöker vi att tillhandahålla kontakter och hjälper till att söka finansiering till detta.