Knyt kontakter och öva dig i yrket

Arbetsplatsförlagt lärande

Exempelbild.

Alla som studerar på ett yrkesprogram har 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, så kallad APL.

Under första året på din utbildning har du din APL på skolan (förutom om du går på el- och energiprogrammet vars APL börjar i årskurs två). Du förbereds med olika tekniker och säkerhetstänk så att du får ut så mycket som möjligt av din tid på din framtida APL-plats. Under årskurs två och tre har du din APL på företag runt om i Rättvik eller Dalarna men den kan också vara förlagd i övriga Sverige eller världen.

Du kommer att ha minst 15 veckors APL under din studietid. Din APL-plats väljs ut i samråd med praktikhandledare på skolan. Vi tar hänsyn till framför allt ditt behov av utbildning i valet av arbetsplats, men också dina önskemål i form av placeringsort och egna kontakter. Inte minst är din APL en fantastisk möjlighet att knyta kontakter till din yrkesbransch.