Kontakt

Stiernhööksgymnasiet är en kommunal gymnasieskola och ligger i Rättviks kommun.

Besöksadress

Stiernhööksgymnasiet
Masvägen 15
795 32 Rättvik

Fakturaadress

Rättviks kommun
Fakturaenheten
Box 231
795 23 Rättvik

Organisationsnummer: 212000-2171

Postadress

Rättviks kommun
Barn och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik

Telefon och e-post

Telefon

Vardagar 08.00-16.00

0248-70 000 växel

E-post

gymnasiet@rattvik.se

Vattenmätare.

Rektor

Carolina Svedjeland

0248-704 66

carolina.svedjeland@rattvik.se

Introduktionsprogrammen

Vattenmätare.

Biträdande rektor

Lotta Persson

0248-702 76

lotta.persson@rattvik.se

Naturbruksprogrammet

Interiör i Rättviks avloppsreningsverk.

Biträdande rektor

Diana Laband

0248-705 11

diana.laband@rattvik.se

Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Ekonomiprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordon- och transportprogrammet

Handel- och administrationsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Vattenmätare.

Biträdande rektor

Maria Magnusson

0248-703 87

maria.magnusson@rattvik.se

Gymnasiesärskolan

Internat

LSS

Man som drar slang över gräsmatta.

Utvecklingschef

Jeanett Walerholt Rousu

0248-704 29

jeanett.rousu@rattvik.se

Interiör i Rättviks avloppsreningsverk.

Intendent

Stig Liljergren

0248-704 00

stig.liljergren@rattvik.se

Man som drar slang över gräsmatta.

Gårdschef

Anders Knapp

0248-704 17

anders.knapp@rattvik.se

Interiör i Rättviks avloppsreningsverk.

Djurhus: Jenny Östlund

0248-704 57

Ladugård: Marcus Norling

0248-705 02

Stall: Lena Erkers

0248-704 25

Vid nödläge

Under sommaren är skolans kor, får och hästar utplacerade i hagar runt om i Rättvik. Vid nödläge ring 0248-704 39

Man som drar slang över gräsmatta.

Studie- och yrkesvägledare

Madeleine Blixt

0248-702 78

madeleine.blixt@rattvik.se

BA, BF, EE, EK, FT, HA, IM, NA, SA, VO
KAA-vägledning

Interiör i Rättviks avloppsreningsverk.

Studie- och yrkesvägledare

Maria Boberg Andersson

0248-704 55

maria.bobergandersson@
rattvik.se


NB, GYSÄR, IM
NIU och LIU

Man som drar slang över gräsmatta.

Kommunala aktivitetsansvaret

Lottie Knutsson

0248-705 15

lottie.knutsson@rattvik.se


Man som drar slang över gräsmatta.

Elevadministratör

Veronica Holén

0248-704 65

veronica.holen@rattvik.se

Busskort, inackorderingstillägg, mat- och reseersättning, betygs- och elevadministration

Interiör i Rättviks avloppsreningsverk.

Utbildnings-administratör

Kristina Rashem

0248-704 15

kristina.rashem@rattvik.se

Schemaläggning, personalfrågor

Man som drar slang över gräsmatta.

Skolbibliotekarie

Mats Lindström

0248-704 72

mats.lindstrom@rattvik.se


Man som drar slang över gräsmatta.

Skolkurator

Sandra Norén

0248-704 19

sandra.noren@rattvik.se

Interiör i Rättviks avloppsreningsverk.

Skolsköterska

Stina Vikman

0248-704 16

stina.vikman@rattvik.se

Man som drar slang över gräsmatta.

Specialpedagog

Silke Steinborn

0248-704 59

silke.steinborn@rattvik.se