Träna när du vill!

Gym

Exempelbild.

På Stiernhööksgymnasiet kan du träna när du vill!

Elever och personal har möjlighet att träna i skolans gym. Efter att du har fått en grundläggande genomgång av gymmet på din idrottslektion kan du få tillträde till gymmet. Gymmet ligger i Masens källare och är välutrustat med många olika vikter och träningsredskap. Internatpersonalen och eleverna hjälps åt att hålla gymmet i ordning. Duschar finns i anslutning till gymmet .