Uppstallning av häst

häst tittar i stallet

Stallarna ligger i anslutning till ridhus och ridbana. Det finns gott om fina uterittsmöjligheter i närområdet.

Information

Det finns 24 stallplatser för elevhästar i både varmstall och kallstall. NIU elever har alltid företräde till boxplats, i mån av plats kan även andra elever ha med sig häst, då har eleversom läser naturbruksprogrammet-häst företräde.

Instruktioner. Pdf, 343.6 kB.

För information om stallplatser, priser och vad som ingår, se stallkontrakt. Pdf, 290.7 kB.

Har du ytterligare frågor, maila till stallet@rattvik.se