Möt din framtid hos oss!

Vision

Exempelbild.

Möt din framtid hos oss! Så lyder delar av skolans vision. Stiernhööksgymnasiet är en skola som har en lång tradition av att arbeta med skolutveckling - att vara en skola i (fram)tiden är viktigt för att utbilda morgondagens medborgare.

I Rättviks kommun finns en gemensam vision för barn- och utbildningsförvaltningen. Den lyder "Trygghet och trivsel, tydligt målinriktat lärande med ett gott pedagogiskt ledarskap i en kreativ miljö för våra barn och ungdomar."

Vid Stiernhööksgymnasiet finns en kompletterande text som beskriver riktningen vid skolan. Den lyder "Stiernhööksgymnasiet är en skola där elever och personal trivs och där alla känner stor gemenskap. Skolan har en vacker, kvalitativ och modern utbildningsmiljö. Undervisningen ligger i framkant, är tydlig och utmanar eleverna på ett positivt sätt. Möt din framtid hos oss."

Vision