Språk på nätet

Exempelbild.

Språk är att få upptäcka andra länders kulturer och traditioner. Språk skapar förståelse och är nyckeln till personliga möten. På Stierhööksgymnasiet får du som studerar språk din undervisning nätbaserad med behöriga lärare. Vi erbjuder språken spanska, franska, tyska och japanska. Utbudet av språk kan variera mellan läsåren.

GysamNet

Stierhööksgymnasiet ingår i ett regionalt projekt som heter GysamNet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

GysamNet är ett språkprojekt som erbjuder elever inom alla samverkande kommuner nätbaserade språkkurser. Det innebär att du kan studera en rad språk på distans med hjälp av en dator.  Målet med dessa nätbaserade kurser är att fler elever, oavsett vilket program de läser ska ha möjlighet att läsa språk. I praktiken innebär det att du läser ditt språk On-line i realtid med lärare och elever runt om på andra skolor i länet. Du har också en språkhandledare som särskilt stöttar dig i dina språkstudier.